Blog

Tidiga vårtecken för Nordens datacenterindustri

Nu den 17 januari sänks energiskatten för svenska datacenter. Samtidigt inleds i Danmark en gradvis minskning av den så kallade PSO-avgiften på el. Det här gör att Norden blir en ännu mer attraktiv plats för datacenterbranschen. 

Av: Peder Bank

Den danska regeringen fick bakläxa av EU-kommissionen - den så kallade PSO-avgiften bryter mot EU:s skattelagstiftning och måste avvecklas. Avvecklingen inleds under 2017 och skatten kommer att minska gradvis under en femårsperiod. Det här kommer att leda till minskade driftkostnader för datacenterbranschen i Danmark.

De svenska datacentren fick också en fin julklapp av politikerna. De får helt enkelt samma villkor som annan basnäring i Sverige, vilket leder till en rejält minskad elskatt. Det här är välkommet eftersom elkostnaden idag utgör en stor del av driftkostnaden för svenska datacenter. Den nya lagen träder i kraft den 17 januari 2017.

- Det här är två faktorer som kommer att leda till både lägre priser och bättre marginaler. Men de är samtidigt så omfattande att de skapar en kraftig dynamik som olika aktörer och datacenterleverantörer kan dra nytta av, säger Interxions nordiske vd Peder Bank.

Peder Bank tror också att de lägre energikostnaderna leder till en ökande efterfrågan på grön energi.

- Med ett lägre pris kommer ännu fler kunder att aktivt välja de leverantörer som erbjuder miljöklassade energilösningar. Det är ett mervärde som kommer att bli en hygienfaktor när elpriserna går ner.

Bank tror samtidigt att de låga elpriserna kommer att göra Norden ännu mer attraktivt för de globala aktörerna.

Redan idag har AWS, Google, Facebook, Microsoft Azure och Apple en betydande närvaro i de nordiska länderna. Uppmärksamheten kring de stora aktörernas val av Norden influerar andra verksamheter. Interxion ser därför ett ökat intresse från internationella aktörer som väljer att placera sig i Interxions nordiska datacenter. De stora aktörerna investerar inte bara i egna datacenter- de är även intresserade av att placera så kallade noder i colocation-datacenter, så att lokala aktörer kan få access till de globala molntjänsterna.

- Amazon har nyligen placerat en nod till sin molnplattform i vårt datacenter i Stockholm. Det är deras första location point i Norden och gör det möjligt för våra kunder att få en privat lina direkt till AWS.