Den nordiska kylan lockar

Visst — ishotellet i Jukkasjärvi attraherar utländska turister, men vårt kalla klimat skapar fler konkurrensfördelar än så. Kylan lockar också till etablering av stora datacenter. Det här är en konkurrensfördel som vi i Norden blir bättre och bättre på att förvalta. 

Kategoriger

15 februari 2017

Hållbarhet och miljömedvetande är ofta en möjlighet för seriösa aktörer att differentiera sig på en hårt konkurrensutsatt marknad. Ett bra exempel är Interxions datahallar i Stockholm och Köpenhamn. Vi lägger mycket möda på att återvinna den överskottsvärme som de genererar. Istället för att bara släppa ut värmen i atmosfären så har vi i samarbete med specialiserade ingenjörsföretag, kraftvärmebolag och med stöd i de nordiska ländernas medvetna miljöpolitik byggt avancerade system för värmeväxling och lagring. Värmen återanvänds i våra egna anläggningar eller säljs på marknaden.

Kylan lockar

Vinterkylan i Norden har visat sig vara ett viktigt skäl till att stora internationella aktörer som Facebook och Apple har valt att förlägga stora datacenter här. Det kalla klimatet innebär helt enkelt lägre kostnader för att kyla hårdvaran. Men det kalla vädret ger ytterligare en fördel: stora datahallar genererar mycket värme och värme är värdefullt i de kalla, nordiska länderna. Genom att återanvända värmen kan aktörer spara eller till och med tjäna pengar och samtidigt ta ansvar för miljön.

Både Sverige och Danmark har tagit flera goda initiativ för att optimera värdet i de här naturliga förutsättningarna. Ett exempel är den kraftiga skattesänkningen på el för datacenter som Sverige införde i januari 2017. Ett annat exempel är de statliga stödpengar som går till olika värmeåtervinningsprojekt och Stockholms stads ambitiösa satsning Stockholm Data Parks.

Interxions bidrag

Vårt datacenter i Köpenhamn är det första i världen som leder överskottsvärmen 70 meter under marken, kyler ner och återanvänder den. Systemet är utvecklat tillsammans med specialiserade teknikföretag och med stöd från både den lokala kommunen och miljödepartementet. Varje år sparar anläggningen över 1200 MWh och minskar utsläppen med mer än 300 ton koldioxid.

I Stockholm bedriver Interxion ett samarbete med kraftvärmeföretaget Fortum Värme. Tillsammans har vi installerat värmeväxlare som tar överskottsvärmen från Interxions datacenter och leder ut den i Fortums fjärrvärmenät. Man kan säga att det är ett bytesavtal där vi får kyla från Fortum Värme och levererar värme tillbaka. 

En ny basnäring

Stora datacenter är på väg att bli en viktig basnäring, på samma sätt som gruvorna och de stora handelsbolagen. De skapar inte bara jobb för servicetekniker utan för anställda i alla de företag som är beroende av stabilitet och snabb geografisk räckvidd i sina affärskritiska IT-system och applikationer. Vi i Norden är på god väg att skapa alla de förutsättningar som krävs för att bli en internationell hubb för stora datacenter.