Det behövs en flexibel infrastruktur i den digitala världen

Vissa företag föds digitala, andra måste anstränga sig för att komma dit. Oavsett hur resan startade, har de ledande digitala företagen skapat en BackOffice-miljö som stöder verksamhetens affär i syfte att skapa tillväxt. Det här är viktigare än någonsin.

Vår nya undersökning visade att 52 procent av de europeiska företagen ansåg att det är mycket viktigt eller t.o.m. avgörande att de kan fungera som ett digitalt företag inom de närmaste två åren. 29 procent av respondenterna angav dessutom att deras resa mot att bli digitala går "snabbt", medan 6 procent sa att resan går "mycket snabbt".

Varför sådan brådska? Undersökning visade att de företag som rör sig snabbast mot att bli digitala också är de företag som anser att en digital transformation är avgörande för att lyckas på både kort och lång sikt. Ju snabbare dessa företag genomför den här digitala transformationen, desto större blir konkurrensfördelarna både nu och i framtiden. 

Resultaten kommer från vår nya IDC undersökning IDC: The Digital Enterprise. Totalt deltog 752 europeiska företag i undersökningen och den ger en bild av de strategier som de digitala företagen använder sig av för att skapa tillväxt och expandera sin verksamhet. Du kan ladda ner hela rapporten via den här länken. 

Vad är ett digitalt företag?

Digital transformation är ett ganska brett begrepp, men i den här undersökningen har vi fokuserat på en faktor – nämligen att företagen står inför utmaningen att ska skapa mer. Det kan handla om att ta fram nya produkter snabbare, öka kundernas engagemang eller spela en större roll på en alltmer globaliserad marknad. För att nå dessa mål använder sig de stora digitala företagen av nya tekniker som Big Data, moln, mobila lösningar och sociala medier för att justera sina befintliga processer eller göra något helt nytt.

Vem rör sig snabbast?

Vår undersökning visar att IT-infrastrukturen är en viktig faktor för att den digitala transformationen ska lyckas. Undersökningen visa även att den allra viktigaste faktorn för att digitalisera verksamheten var en flexibel IT-infrastruktur och de företag som var allra bäst, våra "digitala ledare”, hade just detta.

När det gäller infrastrukturen så hade hybridmolnen hög prioritet hos respondenterna. Cirka 53 procent av respondenterna sa att de för närvarande planerar att använda en hybridmolnlösning och bland våra digitala ledare låg den här siffran på 72 procent. Undersökningen visade att man föredrar att outsourca IT och 50 procent av respondenterna sa att de räknar med att minska användningen av interna datacenter under de närmaste tre åren.

Varför outsourca sin IT? Europeiska företag vill flytta IT-infrastrukturen närmare sina kunder och när företagen blir alltmer globala innebär det ofta att man utnyttjar datacenterleverantörer för att få tillgång till IT på nya marknader. 

Undersökningen visade att de bästa digitala företagen i Europa ser sina IT-infrastrukturbeslut ur ett affärsperspektiv. Genom att tänka strategiskt kring sin IT-infrastruktur kan dessa företag expandera sin verksamhet och stärka sin position i en alltmer konkurrensutsatt digital ekonomi.   Vi kommer att berätta mer om detta i kommande bloggar, men fram till dess kan du ladda ner hela undersökningen här.