Blog

ContentKvalitet viktigare än kostnad när företag bestämmer IT-miljö

Hur kritisk en applikation är och tillgång till nätverk är de absolut viktigaste kriterierna när svenska företag beslutar om de ska lägga sina IT-system i ett datacenter eller i molnet. Det framgår av en undersökning som Interxion låtit IDC genomföra i elva europeiska länder. Kostnaden kommer längre ner på prioritetslistan.

60 procent av de tillfrågade graderar hur kritisk applikationen är/belastning högst medan 54 procent rankar krav på nätverket högst. Bara 48 procent anser att kostnaden är den enskilt viktigaste frågan. Motsvarande siffror för hela Europa är 50, 37 respektive 49 procent.

”Helt klart visar resultatet på att svenska företag har en god IT-mognad. Naturligtvis är kostnad alltid ett viktigt beslutskriterium, men den kvalitet du får på dina tjänster är faktiskt ännu viktigare. Om systemet går ner eller nätverket inte motsvarar kraven är det föga röst att din IT-satsning i var fall kanske var billig”, säger Peder Bank, Nordenchef för Interxion.

Framgångsrika IT-projekt börjar hemma

Det framgår dessutom at när svenska företag ska rangordna vilka faktorer som är viktigast för att en digital transformation ska lyckas så rankas interna processer och organisationskultur högst.

58 procent av de tillfrågade svenska företagen uppger interna processer som viktigast för framgång, följt av snabb implementering (52%) och integration av det nya med legacy system (51%).

Svenska företags prioriteringar skiljer sig en del från deras europeiska kollegor som rankar Flexibilitet och prestanda för IT-infrastrukturen högst.

”Svaret reflekterar en insikt att teknik inte finns oberoende av människorna. Svenska företag vet att framgångsrik digital transformation ställer lika höga krav på tekniken som på människorna som ska implementera den”, säger Peder Bank, Nordenchef för Interxion.