Datalagring i hybridmoln

Idag hanterar företagen mer data och IT än någonsin tidigare. En lösning där lagringen sker i hybridmoln är både praktisk och strategiskt riktig.

Praktisk, eftersom hybridmolnen gör att kostnaderna för datalagringen minskar. Strategisk, eftersom hybridmolnen ger företagen den flexibilitet som de behöver för att skapa konkurrensfördelar genom att t.ex. erbjuda bättre service till kunderna.

En ny undersökning från IDC visar att hybridmoln är en populär IT-strategi bland "Digitala ledare", dvs. de företag som digitaliserar sin verksamhet allra snabbast. Enligt undersökningen planerar 44 procent av de här Digitala ledarna att använda hybridmoln i framtiden, att jämföra med 36 procent för deras konkurrenter. Dessutom använder 28 procent av dessa Digitala ledare hybridmoln redan idag, att jämföra med endast 11 procent för övriga företag.

Undersökningen visar även att hybridmoln blir allt intressantare och då särskilt hos de företag som vill se sig som ledande inom sin bransch. Men vad är ett hybridmoln och varför är hybridmoln intressant för dig?

Fördelar med hybridmoln

Förenklat kan man säga att hybridmolnen kombinerar privata moln med publika molntjänster. Viss data och arbetslaster sparas i ditt eget datacenter, resten hos tredje part. Det här är en lösning som innebär flera fördelar:

  • Säkerhet – Hybridmolnen gör att du kan anpassa säkerheten för olika typer av data. Du kan välja att lagra den mest känsliga informationen i ditt privata moln, samtidigt som utnyttjar det publika molnets prestanda och flexibilitet.
  • Agilitet - Hybridmolnen ger dig också flexibilitet. Du kan utnyttja varje plattforms styrkor för att uppfylla kundernas behov. Det kan till exempel vara mycket smidigare att distribuera kundapplikationer från det publika molnet, samtidigt som ni hanterar era interna arbetslaster in-house.
  • Prestanda - Med hybridmoln behöver du inte kompromissa mellan prestanda för säkerhet. Du har flexibiliteten att utnyttja kraften i det publika molnet, samtidigt som du har säkerheten i det privata molnet.
  • Flexibilitet - Att hantera egna datacenteranläggningar är dyrt. Du måste betala för utrymme, utrustning, personal och infrastruktur. Hybridmolnen gör att du får en finansiell flexibilitet, eftersom du kan välja att lagra olika typer av data på olika sätt till olika kostnad.

Vad händer nu med hybridmolnen?

I slutändan handlar det om att hybridmolnen är en mer dynamisk lösning för att hantera IT. Hybridmolnen gör att ni har full kontroll över var ni lagrar och distribuerar data, applikationer och arbetslaster. Det ger kostnadseffektivitet och IT-flexibilitet, vilket är mycket viktigt för en verksamhet som växer och expanderar till nya marknader.

Det är därför ingen överraskning att företagen säger att hybridmolnen kommer att vara en viktig del av deras långsiktiga IT-strategi framöver. I vår undersökning angav 44 procent av respondenterna att de planerar att använda hybridmoln under övergången till en helt molnbaserad IT-lösning. Att notera är dock att 28 procent svarade att de ser hybridmolnen som sin övergripande IT-strategi under överskådlig framtid. Oavsett vad du väljer får du flexibilitet, smidighet, prestanda och säkerhet och det är därför som hybridmolnen är här för att stanna.