Sverige leder OTT-utvecklingen

Tio år är en evighet. För ett decennium sedan var strömmande TV en utopi. Idag är det vardag. Det här innebär en rejäl belastning på infrastrukturen, men trots att tjänster som Netflix och HBO tar en rejäl bit av nätets kapacitet så fungerar det för det allra mesta riktigt bra.

Användandet har exploderat – i höstas passerade Netflix den magiska enmiljonsgränsen i Sverige, det vill säga mer än en miljon abonnerande hushåll. Mer än var tredje svenskt hushåll har idag ett abonnemang för en eller flera strömmade betal-TV-tjänster, visar siffror från Mediavision. Som vanligt ligger vi svenskar i framkant, men enligt uppskattning står Netflix för uppemot 35-40 procent av all internettrafik i USA när användningen är som högst.

– Sverige ligger oerhört långt framme i utvecklingen, med den högsta andelen multichannel och betal-TV i Västeuropa. Svenskarna är storkonsumenter av video, samtidigt som ni har en hög bredbandspenetration, säger Bryan Hill, som är Director of Marketing and Business development på Interxion.

Vår förändrade mediekonsumtion innebär alltså en kraftig belastning på infrastrukturen men de som sitter där hemma med fjärrkontrollen tänker nog aldrig, eller iallafall sällan, på oss som gör det här möjligt. Vi som ser till att det finns tillräckligt med konnektivitet och bandbredd är osynliga för slutanvändarna där de sitter skönt i sina TV-soffor. Men det kan vi leva med. Våra kunder – till exempel operatörer, ISP:ar och CDN:er – är desto gladare över att Interxion finns.

Ett skifte

Tillväxten för OTT-tjänster som Netflix (OTT= over the top) är explosionsartad och många frågar sig förstår om detta är början till slutet för den linjära TV:n? Ingen vet, men vi vet att TV tappar annonsintäkter och att strömmande TV fortsätter att växa. Den stora vinnaren, än så länge, är Netflix. Nya siffror från S&P Global Market Intelligence visar att Netflix har 41 procent av den svenska marknaden, med en rejäl lucka ner till tvåan Viaplay med 25 procent och trean TV4 med 23 procent.

S&P Global Market Intelligence visar också att tre av fyra betalande användare av strömmande webb-TV tittar åtminstone en gång i veckan, det vill säga de är "frequent users", och 15 procent tittar dagligen. Undersökningen ger också en tydlig bild av hur Netflix-abonnenter i Sverige ansluter till tjänsten. Det visar sig att mer än hälften av dem gör det via sin dator, som de kopplar till TV:n, och att en tredjedel loggar in direkt med en smart-TV.

1img1

2img2

Hur är det möjligt?

De enorma trafikvolymerna och den stora mängden innehåll i olika format och versioner bäddar för stor komplexitet. Därför har de stora aktörerna tvingats se över sin infrastruktur. Distributionen brukar nu läggas i vad vi alla en samlokaliserad, hybrid molnlösning, en "colocated hybrid cloud model". Den här arkitekturen optimerar kostnadseffektivitet, flexibilitet och anslutningsmöjligheter. Som innehållsdistributör ger den dig möjligheten att kombinera den bästa tekniken vid varje givet tillfälle och att kombinera den med säker och stabil access till de stora molnleverantörerna.

– OTT kommer att fortsätta öka i takt med att distributörer och innehållsägare och de sociala medieplattformarna ökar sin användning av video. Vi kan utgå från att video och data kombineras, säger Bryan Hill.

Interxion är en eftertraktad partner för alla dessa företag som arbetar med content och distribution. Vi bäddar för samarbete mellan alla slags aktörer i värdekedjan, till exempel innehållsleverantörer, carriers och molnplattformar, i vår miljö som är perfekt för lagring, hantering och distribution. Inte minst har vi en stark närvaro på spetsmarknader som Sverige och Danmark.