Agil IT gör att utvecklare kan nyttja möjligheterna med AR

Augmented reality och virtual reality har blivit allt populärare.

Genombrottet kom 2016 då AR-baserade Pokémon GO blev det mest framgångsrika mobila spelet någonsin och virtuell reality-hårdvara som PlayStation VR och Oculus Rift slog igenom.

Men spel är bara ett användningsområde för AR. Programutvecklarna arbetar med appar som kommer att kombinera det fysiska, virtuella, mobila, sociala och det kommersiella. I april meddelade Facebook att man planerar att skapa en rad nya AR-appar och upplevelser för smartphones.

AR är intressant för alla typer av utvecklare som vill experimentera med nya tjänster, skapa nya intäktskällor och expandera till nya marknader, men det måste vara kvalitetstjänster som ger nöjda och engagerade kunder. En flexibel IT-miljö ger utvecklarna friheten att skapa dessa tjänster.

Som utvecklare behöver du infrastrukturen för att kunna leverera nya AR-applikationer till användare över hela världen. IT-flexibilitet ger också den prestanda som du behöver för att leverera de unika upplevelser som miljontals användare förväntar sig. Alla dina IT-behov måste vara sammankopplade och även fungera med ett extremt stort antal användare.

Hybridmolnet kommer att vara en ovärderlig tillgång för AR-utvecklare som behöver flexibilitet, prestanda och tillgänglighet. Här är några saker du behöver tänka på när det gäller IT.

Hybridmoln förenklar det komplexa

Komplexiteten är den första stora utmaningen. AR-apparna baseras på ett antal olika interaktiva komponenter som kärnprogramvaran, GPS-kartor, mobilanalyser, API:er för sociala medier och publika moln. De är alla sammankopplade via mobilnätet och det fasta nätverket. Pokémon GO är till exempel en blandning av mobilanalyser, Unity Technologys spelmotor, data från sociala medier och två publika moln.

Det är inte lätt att få allt att fungera tillsammans för att leverera bästa möjliga användarupplevelse, särskilt när du fortsätter att expandera till nya marknader och får allt fler användare.

Hybridmolnen gör att du kan tänka strategiskt kring hur din IT-infrastruktur ska stödja alla delar av AR-appen, samtidigt som användarna runt om får en så bra upplevelse som möjligt. Känslig användardata kan t.ex. sparas i privata datacenter för att få maximal säkerhet och för att följa gällande lagar om datasekretess. Samtidigt kan analyser och andra processer köras i ett publikt moln som ligger närmare slutanvändaren för maximal prestanda. Högkvalitativa förbindelser mellan olika miljöer säkerställer bästa möjliga upplevelse för slutanvändaren i takt med att ni växer. 

Hybridmoln säkerställer skalbarhet

En annan utmaning är att man inte alltid vet hur stor efterfrågan kommer att bli. En webbaserad AR-app, med en global användarbas, måste vara tillgänglig överallt, dygnet runt. Utvecklarna måste ha den datorkraft som krävs vid ökad efterfrågan, särskilt under de tider då det största antalet användare världen över är online samtidigt.

Hybridmolnen hjälper dig att expandera och fortfarande ha hög prestanda. Ett centraliserat lokalt datacenter kan helt enkelt inte konkurrera med de globala publika molnplattformar som Amazon Web Services eller Microsoft Azure. Direkta anslutningar gör också att du inte förlorar prestanda i de offentliga molnen, t.ex. på grund av hög latens eller dålig bandbredd. 

Sammankopplade hubbar ger hög prestanda

Sammankopplade hubbar eller ett företagsnätverk centrerat kring regionala sammankopplade hubbar, ger programutvecklarna den flexibilitet de behöver för att skapa AR med bra prestanda på global nivå.

Genom att ha privat infrastruktur i de sammankopplade hubbarna, kan du koppla upp dig direkt mot samarbetspartners, leverantörer, offentliga molnplattformar och nätleverantörer på viktiga regionala marknader.

En AR-utvecklare, till exempel i Europa, kan skapa särskilda datacenter på alla viktiga marknader. Det går att hyra ett datacenter i London för Storbritannien och Irland, i Madrid för Spanien och Portugal, i Stockholm för Norden och Ryssland och i Frankfurt för fastlandet i Västeuropa.

Med IT som finns nära och som är sammanlänkad direkt och privat till dina stora molnplattformar, får du optimala uppkopplingar till och från molnet. Din nätverksleverantörer finns i samma anläggning och det gör att du kan direktansluta dig till deras nätverksutrustning och optimera anslutningen så att appen fungerar för slutanvändaren.

Genom att sammankoppla alla datacenter, skapas ett sammanflätat nätverk som ger den flexibla, optimerade IT-miljö du behöver för en global AR-app. Och viktigast av allt – allt fungerar som det ska ute hos din kunder och slutanvändare.