Colocation är det strategiska valet för hybridmoln

De europeiska företagen tävlar för att komma in i molnet så att de kan ta fram nya produkter snabbare, öka kundernas engagemang och expandera till nya globala marknader. Men att lagra allt i molnet kan ofta kännas både skrämmande och svårt.

Hybrid IT blandar lokal IT med molnbaserad IT och det är en mycket bra kombination. Hybrid IT kombinerar säkerheten och prestandan hos lokala IT-lösningar med det publika molnets flexibilitet och lägre kostnader.

För att uppnå konkurrensfördelar använder sig många företag av datacenterleverantörer för sin hybridlösning. Här är vad du behöver veta om colocation (samlokalisering).

Vägen till en hybridlösning

Molnet gör varje att varje CIO omprövar sin inställning till IT-infrastrukturen i takt med att tungviktare som Microsoft Azure, Amazon Web Services och IBM Softlayer tävlar om att erbjuda den mest flexibla lösningen till lägsta möjliga kostnad.

Många känner dock att de inte kan lita på det publika molnet fullt ut. Att säkra känslig data är ett orosmoln, men lagar och regler kan också göra att företagen måste lagra viss information in-house. Samtidigt som varje CIO vill vara säker på att de kan erbjuda högkvalitativa applikationer till sina kunder. I en färsk undersökning bestående av IT-professionella, visade det sig att många har eller planerar att använda sig av en hybridlösning. 

Samtidigt investerar molnleverantörer stora pengar för att göra det lättare att börja använda molnet. Privata uppkopplingstjänster som Microsoft ExpressRoute och AWS Direct Connect, rundar vårt vanliga Internet, vilket gör det möjligt att skapa hybrida IT-miljöer som uppfyller de strikta kraven på säkerhet och prestanda.

Colocation är det strategiska valet

Frågan som de flesta CIO:er nu ställer sig är hur de ska kunna koppla ihop sin befintliga infrastruktur med dessa privata molntjänster på ett bra sätt. IDG:s undersökning visade att 90 procent av de europeiska företagen anser att det är länken mellan lokal och molnbaserad lagring av information som är den största utmaningen med en hybridlösning.

Det är här samlokaliseringscentren kommer till användning. De gör att det går att placera privat IT-infrastruktur bredvid accesspunkterna till offentliga molnplattformar, vilket optimerar nätverksprestanda och flexibilitet. Den här typen av IT-infrastruktur, där man använder en outsourcad samlokaliseringslösning tillsammans med privata anslutningspunkter till en molnplattform, kallas ett samlokaliserat hybridmoln.

De ledande europeiska företagen använder colocation för att distribuera ut sina tjänster. Vår undersökning visade varför: 36 procent av respondenterna sa att de använder samlokalisering för att se till att IT-infrastrukturen kommer närmare kunderna.

Det här ger strategiska fördelar. När ditt datacenter ligger närmare kunden kan du inte bara erbjuda bättre kvalitet, du får också flexibilitet så att du snabbt kan skala upp IT-resurserna om kunderna och verksamheten kräver det.

Det innebär att du kan leverera produkter och förbättra kundernas engagemang i fler delar av världen. Samlokalisering ger er den flexibla IT-miljö du behöver för att nå era tillväxtmål.