Blog

Så blir svenska företag digitala

Digitaliseringen driver migrationen ut från företagens egna datahallar. Den här förflyttningen kan se lite olika ut i olika länder. Vi i Sverige skiljer oss som vanligt från mängden. På ett positivt sätt.

Det finns några grundläggande faktorer som gör att företagen väljer att flytta till externa datacenter och att satsa på moln- eller hybridbaserade lösningar. Den allra viktigaste handlar om kostnad. Flexibilitet, skalbarhet och framtidssäkring är också viktiga faktorer. Digitaliseringen är en dynamisk urkraft som, mer eller mindre smärtsamt, tvingar fram föryngring och nya affärsmodeller. Samtidigt måste flera andra kriterier uppfyllas. Frågetecken om säkerhet och dataintegritet kan göra att företagen tvekar. Samtidigt är det många andra som anser att flytten till tredjepartsdatacenter leder till ökad säkerhet.

Svenskar prioriterar workload mest

Vilka kriterier är det då som väger tyngst för de svenska företagen i valet mellan datacentret och molnet? IDC:s nya undersökning (som genomförts på uppdrag av Interxion) visar att svenskarna värderar criticality of app/workload och network requirements betydligt högre än företag i andra europeiska länder. Allra viktigast för de svenska företagen är alltså att systemen kan hantera en hög belastning (60 procent jämfört med 50 procent för hela Europa). Det näst viktigaste kriteriet för svenskarna är nätverkets prestanda (54 procent jämfört med europasnittet på 37 procent). På tredje plats för svenskarna kommer kontrollen över systemet. 

 

Trenden är ändå tydlig. En växande andel företag väljer colocation och att outsource till datacenter, till exempel hos Interxion. De flesta inser värdet i att finnas där konnektiviteten och valmöjligheterna finns, med access till operatörer, innehållsdistributörer, molnplattformar och så vidare. Möjligheten att börja bygga hybrida IT-lösningar i en säker miljö är helt enkelt väldigt attraktiv eftersom den gör att man får tillgång till alla de fördelar som molnet erbjuder utan att behöva ta risker med sin data.