Blog

Europa närmar sig Sverige i digitaliseringen

Sverige har i decennier sett sig som ett av världens mest avancerade länder när det gäller IT och digitalisering. Sverige har lett utvecklingen inom allt från bredband till mobiltelefoni. Men nu har omvärlden vaknat.

En ny undersökning som utförts av IDC på uppdrag av Interxion placerar Sverige i mitten när elva europeiska länder ställs mot varandra. 27 procent av de tillfrågade uppger att digitaliseringen i Sverige sker snabbt, och noll procent anser att digitaliseringen i Sverige sker mycket snabbt. Frankrike rankas högst. Där uppger 39 procent av tillfrågade företag att digitaliseringen sker snabbt och 8 procent att den sker mycket snabbt.

”Jag tycker inte att siffrorna är alarmerande. Att digitaliseringen nu sker snabbare i andra länder kan lika gärna ses som att de kommer i fatt Sverige. Jag tror också att siffrorna reflekterar att svenskarna tenderar att vara ödmjuka, man vill helt enkelt inte skryta om sitt arbete. Men det finns ändå anledning att ta siffrorna på allvar. Svenska företag måste ställa sig frågan hur vi kan agera för att behålla vårt digitala försprång”, säger Peder Bank, Nordisk VD för Interxion.

Oro kring säkerheten påverkar implementeringstakten

Det framgår dessutom att oro kring säkerhetsfrågor är den enskilt viktigaste anledningen till att svenska och europeiska företag är tveksamma till att lägga affärskritiska applikationer i molnet. Säkerheten och oron kring säkerhet är en avgörande faktor avgörande när verksamheter ser över sin IT-struktur vid en digital transformation.

Hela 73 procent av de svenska företagen rankar just säkerhet som den enskilt största utmaningen med molnet. Svenska företags bild är lik den som gäller för övriga Europa, med skillnaden att oro för kostnader tenderar att vara något högre i andra länder.

”Naturligtvis finns det frågor som måste hanteras. Många kan inte flytta allt till molnet av regulatoriska-, prestanda-, och datasäkerhetsskäl. Att flytta laster över publika internet kan bli en säkerhetsrisk, vi ser en ökad efterfråga på molnförbindelselösningar där man har kontroll över sin data”, säger Peder Bank.  

Med colocation kan du maximera fördelarna med molnet och samtidigt behålla känslig data lokalt. Interxion skräddarsydda tjänst Cloud Connect erbjuder privata förbindelser till molnplattformarna, direkt från våra datacenter. Det ger dig alla verktyg för att bygga en optimal hybrid IT-lösning.