Vad är ett hybridmoln och vilka fördelar innebär det för konnektiviteten?

Google Trends fungerar som en barometer för nya tekniktrender, både i utvecklingsfasen och potentiellt viktig ny teknik och illustrerar trenderna på ett bättre sätt än många andra jämförbara tjänster. Om du söker efter begreppet ”hybrid cloud” (hybridmoln) på Trends ser du att intresset har ökat ständigt från början av 2010. 

Av: Vincent in’t Veld

Det finns ett antal milstolpar under utvecklingen och intresset för hybridmoln har aldrig varit större än nu. Enligt vår färska IDC-undersökning använder eller planerar 53 procent av alla europeiska företag att använda hybridmolnlösningar för företagets IT. Varför?

Hybridmoln erbjuder verksamheter ett antal fördelar, bland annat förmågan att ta kontroll över företagets IT-tillgångar som främjar affärsverksamheten, t.ex. tillväxt på nya marknader eller förbättrad service till befintliga kunder.

Hybridmoln hjälper dig hantera en viktig IT-aspekt som har direkt inverkan på kundupplevelsen och kvaliteten på tjänsterna: konnektiviteten.

För dig som inte är helt övertygad om konceptet har vi sammanställt en översikt över hybridmoln och hur det påverkar förbindelsen.

Definition av hybridmoln

Hybridmoln syftar på en IT-driftsättningsmodell som kombinerar ett datacenter eller ett privat moln med ett publikt moln från en kommersiell leverantör som Amazon, Microsoft eller Google. Ett privat moln drivs inom företagets privata infrastruktur och skyddas av en brandvägg. Publika moln finns åtkomliga via den publika infrastrukturen. Trafik mellan privata och publika moln går via krypterade förbindelser.

Fördelarna med hybridmoln

Det finns många goda skäl till att titta närmare på hybridmoln.

För det första får man ”det bästa av två världar”. Principen bygger på att du får säkerheten och kontrollen förknippad med privat IT kombinerat med flexibiliteten och skalbarheten av ett publikt moln. Nya appar och tjänster kan driftsättas snabbt i det publika molnet, utan investeringar i hårdvara eller infrastruktur för att bygga ett eget datacenter.

För det andra gör hybridmoln det möjligt att planera din IT-infrastruktur strategiskt. Du kan exempelvis välja att driftsätta vissa applikationer inom ett datacenter som även används av företagen som du vill samverka med. Om du till exempel är verksam inom finansiella tjänster kan ett datacenter föra dig närmare de relevanta företagen på en av världens främsta finansmarknader.

Hur förbättrar hybridmoln dina förbindelser? Även här handlar det om kontroll. Genom att driftsätta tjänster i ett hybridmoln kan du kontrollera din IT-arkitektur i detalj och optimera trafiken för bättre svarstider och tillförlitlighet. För att få bra kontroll behöver du rätt hybridmolnmiljö.

Colocation möjliggör optimerad datatrafik

Colocation (Samlokalisering) är en viktig komponent i ett hybridmoln eftersom det erbjuder en optimal miljö som säkerställer högkvalitativa förbindelser mellan privata och publika moln.

Samlokalisering innebär att man hyr kapacitet i ett datacenter som drivs av tredje part. Dessa leverantörer tillhandahåller direktanslutningar till ledande publika molntjänstleverantörer så att du garanteras snabbare datatrafik mellan privat och publik IT.

Det är bättre än att använda publikt internet där förbindelsen mellan publika och privata moln kan påverkas av långa svarstider, ojämn datahastighet och sämre säkerhet.

Det är också bättre än att bygga ut företagets WAN som medför stora kostnader och problem med skalbarhet – i synnerhet vid hantering av stora datamängder och tung belastning och när du vill ansluta flera molnlösningar.

De bästa colocation-leverantörerna erbjuder ett stort urval av olika internetleverantörer. Med fler internetleverantörer att välja mellan kan du vara säker på att kundernas tjänster alltid har snabba svarstider. Det går även att upprätta fasta förbindelser mellan de datacenter som du hyr kapacitet av för att säkerställa tillförlitlig och högkvalitativ trafik inom hela molnlösningen.

Det är så samlokaliserade tjänster bidrar till högkvalitativ access till hybridmoln.