Så ger sammankopplade hubbar hög prestanda på global nivå

Tillförlitliga anslutningar är så pass avgörande för molnlösningar att värdet går förlorat om stabila anslutningar inte kan säkerställas. I princip ska man fundera på om det är värt att driftsätta en applikation i molnet om prestandan försämras på grund av långa svarstider och långsamma anslutningar. Bra respons och snabba svarstider är avgörande för att en molnbaserad lösning ska lyckas.

Det är bara en av de många utmaningar som du ställs inför när du utvecklar din digitala verksamhet. Om företaget exempelvis är baserat i Frankrike och du vill satsa på expansion i Östeuropa, måste du säkerställa att nätverket når dina nya målmarknader. Du måste även ta hänsyn till att kunderna förväntar sig samma kvalitet på tjänsterna oavsett var de befinner sig.

Med samlokaliserade datacenter (colocation-datacenter) tillfredsställer du kunderna eftersom du driftsätter dina tjänster via lokala datacenter som är optimerade för snabb internationell kommunikation genom direktanslutningar.

Affärsvärdet av direktanslutning

Med direktanslutningar får du tillgång till en gemensam trafikpunkt där olika aktörer kan utbyta internettrafik direkt och privat. Rent strategiskt är det logiskt för ett växande företag att hitta ett samlokaliserat datacenter nära målmarknaden och sedan upprätta en direktanslutning till datacentret.

Denna strategi innebär att du kan korta svarstiderna genom driftsätta applikationerna i närheten av kunderna. Du får dessutom driftfördelar genom att samarbeta med potentiella partners och dela på driftskostnaderna, oavsett om det gäller operativa eller kommersiella projekt. Det får även den säkerhet, flexibilitet, kostnadsflexibilitet och prestanda som samlokaliserade datacenter erbjuder.

Det handlar helt enkelt om att finna rätt datacenter på rätt plats och med den kapacitet som krävs för att leverera branschledande prestanda.

Om en enda förbindelsepunkt har ett visst värde, kan man koppla samman flera datacenterhubbar för att utöka detta värde? Kan denna strategi – ”sammankopplade hubbar” – göra det möjligt för företag att ytterligare bygga ut och optimera prestandan i nätverket?

Modell: sammankopplade hubbar

Företagsnätverk kan generellt delas upp i tre huvudkomponenter – samlokalisering inom datacentersamlokalisering mellan datacenter och lokal access. Dessa komponenter ingår alla i den ”sammankopplade hubben” – ett datacenter där organisationer samordnar IT-infrastrukturen för att utbyta data och trafik med varandra.

Den första komponenten är samlokalisering som är vanligt hos företag som vill utnyttja fördelarna av närheten till vandras tjänster i samlokaliserade datacenter. Öperatörer har sedan länge utnyttjat fördelarna av samlokalisering och numera har även e-handeln och digitala innehållsleverantörer börjat använda denna strategi för att öka leveranskapaciteten och tjänsteutbudet till sina kunder.

Den andra komponenten – samlokalisering mellan datacenter – handlar om hur företag förbinder sina olika regionala anslutningspunkter (PoP - Points of Presence) mellan olika kontinenter. Genom att göra detta kan kunderna säkerställa god kapacitet för en kontinent genom några välplacerade accesspunkter inom samlokaliserade datacenter. Detta bygger i princip ut företagsnätverket bortom en specifik regional hubb så att det når ut över hela kontinenten. Denna access kan minska nätverkskostnaderna och förbättra svarstiderna och tillgängligheten för slutanvändarna.

Den tredje komponenten – lokal access – är anslutningen mellan en lokal sammankopplad hubb och olika företagsanläggningar och företagsanvändare inom regionen. Den hubb-baserade arkitekturen ger centraliserad lokal åtkomst till nätverksneutrala data så att du kan förbättra svarstiderna och minska kostnaderna tack vare ett större utbud av nätverksleverantörer.

När de tre komponenterna hanteras inom strategiskt utvalda samlokaliserade datacenter upprättas regionala anslutningshubbar med hög kapacitet som når fler kunder runtom i världen. Det är ett snabbt och effektivt sätt att utöka din verksamhets räckvidd.

Modellens fördelar

Genom att använda en sammankopplad hubbarkitektur uppnås samma effektivitet och prestandafördelar som med samlokaliserade datacenter, fast över större geografiska regioner.

Genom att upprätta regionala sammankopplade hubbar och sedan förbinda dem på ett effektivt sätt kan företag optimera sina företagsnätverk för att kunna tillgodose sina viktigaste nationella och internationella marknader. En avgörande aspekt är att samlokalisering i samband med molnplattformar gör det möjligt för kunderna att optimera förbindelserna till sina tjänsteleverantörer, partners och ut till sina regionala kontor och företagsanvändare.

Det är ett exempel på hur colocation-datacenter kan skapa nya lösningar som hjälper företag att bygga ut sina IT-nätverk och samtidigt upprätthålla hastigheten och kvaliteten på sina tjänster.