Interxion och Oracle erbjuder nu företagen direkt access till hybridmolnet

Av: Jelle Frank van der Zwet

Allt fler företag digitaliseras och flexibel IT hjälper dem med innovation och produktutveckling, effektiviserar verksamheten och förbättrar kundupplevelsen. Det är därför som fler företag får upp intresset för nya hybridmoln och multi-cloud-strategier som ger flexiblare nätverk. Nyligen presenterade Interxion och Oracle en ny lösning som gör det ännu enklare för företag att experimentera med hybrid- och multicloud-miljöer. Företag som samlokaliserar sina nätverk och privata IT-miljöer i något av Interxions europeiska datacenter, får nu tillgång till Oracle Cloud via Cloud Connect, vår molnförbindelseplattform. Denna åtkomst möjliggörs av Oracle Cloud Infrastructure FastConnect, som är en molntjänst som nu finns i vår Frankfurt-anläggning. Oracle Cloud Infrastructure beskriver den kompletta portföljen av Oracles IaaS-lösningar. Detta erbjudande, som kommer efter att Interxion har blivit medlem i Oracle PartnerNetwork, skapar en idealisk miljö för både Interxions och Oracles kunder för att utvidga sin lokala IT till hybridmoln och dra nytta av Oracles molnlösningar. 

Sammankopplingar är nyckeln till hybridmolnet

I en färsk undersökning bland yrkesverksamma inom IT, visade det sig att många har eller planerar att använda sig av en lösning med hybridmoln. Det är lätt att se varför. Genom att blanda lokal och molnbaserad IT med hybridmolnen, innebär det flexibilitet och kostnadsbesparingar för de innovativa företagen, utan att det försämrar prestandan i det egna datacentret. Vissa CIO kan dock fortfarande vara tveksamma till molnen, antingen på grund av att de oroar sig för säkerheten på Internet eller på grund av regler som kräver att de lagrar data lokalt. En lösning är att utnyttja privata sammankopplingar som kopplar ihop lokal IT med moln via samlokaliserade datacenter. Cloud Connect erbjuder privat åtkomst till flera storskaliga molnleverantörer genom en enda säker och pålitlig anslutning. Det innebär att ni kan bygga en kostnadseffektiv, skalbar hybrid- och multicloud-lösning, samtidigt som ni behåller hög prestanda och låg latens till molnet.

Anslutning till Oracles molninfrastruktur

Precis som med Cloud Connect erbjuder Oracle Clouds FastConnect en dedikerad, privat anslutning för företag så att de kan ansluta sina nätverk till Oracle Clouds infrastruktur med ett pålitligt nätverk med låg latens och garanterad kapacitet. Cloud Connect och Oracle Cloud FastConnect arbetar tillsammans för att ge direkt åtkomst till Oracle Cloud Solutions. Det enda du behöver göra är koppla upp dig till FastConnect via Cloud Connect. Därifrån ger FastConnect dig direkt åtkomst till Oracles molnlösningar, vilket gör att du undviker det publika Internet, får hög tillförlitlig prestanda, dedikerad bandbredd och kontrollerad eller minskad latens. Enklare än så kan det inte bli.