Uppnå nätverksfördelar med edge-computing

Vi lever i en uppkopplad värld. Idag finns det miljarder uppkopplade enheter och en biljon sensorer i vardagsföremål, och fler mobilabonnemang än vad det finns människor på jorden.

Av: Michael Rabinowitz

Allt eftersom Internet of Things (IoT) får fart börjar mobiloperatörer att rulla ut blixtsnabba 5G-nätverk och pressen ökar på ännu bättre uppkoppling. Mängden data i världen dubbleras vartannat år och den volym informationen som har skapats sedan 2013 uppväger allt annat som producerats i människans historia.

I framkant av edge computing

Vår allt mer uppkopplade värld rör sig mot "edge computing" – det vill säga behovet av att flytta databearbetning nära nätverket, närmare både slutanvändare och enheter. Den här förflyttningen är avgörande eftersom mycket inom IoT är extremt latenskänslig.

Ian Hughes, IoT-analytiker på 451 Research, säger: "Edge computing är en arkitektonisk nödvändighet för att klara volymen IoT-data och behovet av att agera snabbt.” Autonoma fordon är ett bra exempel på detta. Förarlösa bilar måste kunna fatta extremt snabba beslut i liv-och-död-situationer. Det finns ingen tid att behandla information på distans i molnservrar: beslutet måste fattas nära, på tiondels millisekund.

Idag måste nätverksleverantörer överväga hur de ska klara kraven på IoT och edge computing. Nu designas exempelvis 5G-nätverk med IoT:s låglatens och snabba svarstider. Nätverk på flera nivåer och ny radioåtkomstteknik gör det möjligt för 5G att stötta höga genomströmningar på upp till 10 gb/s på en latens så låg som 1 ms. Men det är också viktigt att nätverksleverantörerna överväger den fysiska placeringen av datacenter i det här pusslet – allt för att försäkra snabb åtkomst till databearbetning i kanten av nätverket.

Placeringen är avgörande

Tack vare stordriftsfördelar startar många IoT-projekt i tätbebyggda områden, därför måste datacenter finnas i hjärtat av världens största städer för att möjliggöra framgångsrika edge computing-strategier.

Höga fastighetspriser gör det dock dyrt för verksamheter att bygga datacenter på centrala platser – samlokaliserade (colocation) datacenter är då ett bättre alternativ. Genom att placera sin IT-infrastruktur i operatörs- och molnneutrala anläggningar får man en högt uppkopplad, säker och skalbar infrastruktur med minimala fasta utgifter och maximal valmöjlighet. Dessa anläggningar gör det även möjligt att rulla ut flera "mikrodatacenter" på olika platser så att uppkopplingsleverantörer kan hantera databearbetning mer kostnadseffektivt.

I kontrast, gör långa svarstider att regionala datacenter inte lever upp till kraven för edge computing. Ett remote-datacenter kan även innebära olägenheter och fördröjningar när det gäller installation, uppgradering eller reparation av viktiga system. Samtidigt som en centralt placerad anläggning är mer tillgänglig och ger åtkomst till expertis dygnet.

Colocation i Norden

Allt eftersom behovet av edge computing stiger väljer fler allt fler kunder att samlokalisera i Norden. För att tillgodose det här växande behovet bygger Interxion ut våra datacenter i Köpenhamn och Stockholm med 2 700 kvadratmeter. Stockholm ligger strategiskt som en gateway till Ryssland och Baltikum medan Köpenhamn sammankopplar större delen av Europas GDP på mindre än 30 ms.

Interxion är en neutral datacenterleverantör och fungerar som en global hub för telekombolag, molnleverantörer, CDN och systemintegratörer och är en perfekt plats att testa loT-projekt och utveckla nya möjligheter.

Den kritiska massan av människor och uppkopplade enheter nära våra centralt placerade datacenter betyder att nätverksleverantörer har ett perfekt utgångsläge att dra nytta av nya teknologier och tjänster för att lösa utmaningar, förbättra konkurrenskraften och möta sina kunder.

Läs vårt whitepaper om IoT och se hur Interxion kan hjälpa ditt företag att skapa en smidig digital medieupplevelse med överlägsen uppkoppling i hjärtat av Norden.