Interxion optimerar företagens multicloudstrategi med IBM Cloud Services

Av Mitesh Chauhan, Senior Product Manager för Cloud Services på Interxion

Molnet är grunden för den digitala transformationen. Tack vare sina flexibla, behovsanpassade och användarvänliga kvalitéer är det lätt att förstå att företag som vill växa och samtidigt uppnå kostnads- och prestandaeffektivitet väljer molnlösningar. Molnets smidighet gör det möjligt för företag att komma med nya lösningar rörande produktutveckling, kundupplevelser och drift, vilket gör det möjligt för dem att ligga steget före sina konkurrenter.

Men de företag som dök ner i molnet med huvudet före börjar nu inse att det inte finns någon generell molnmodell som passar alla de skiftande krav och behov man har i sina olika affärsenheter. I takt med att allt fler molnplattformar dyker upp, alla med fokus på olika användningsförhållanden, börjar nu 85 % av företagen att tillämpa en flermolnsstrategi för sin digitala transformation.

Flermolnsmiljöns fördelar

Alla större molnplattformar erbjuder en rad datarelaterade tjänster. Vissa arbeten körs bättre på en viss plattform, medan andra jobb kan köras billigare och mer effektivt på en annan plattform. Genom att använda sig av en flermolnsstrategi, kan företaget välja de bästa tjänsterna från olika molnleverantörer och på så sätt åstadkomma en optimal lösning för sitt företag.

Vi på Interxion förstår vilken potential en flermolnsmiljö kan ha för ett företag. För att göra det ännu enklare för företag att tillämpa den flermolnsstrategi som passar bäst just för dem, har vi nyligen meddelat att IBM Cloud lagts till i vår växande lista över molntjänstleverantörer som våra kunder runt om i Europa nu kan få tillgång till genom vår Cloud Connect-plattform.                                        

Koppla upp dig mot IBM Cloud Services

Kunderna når IBM Cloud Services via IBM Cloud Direct Link, en nätverkstjänst som designats både för att vara säker och för snabba dataöverföringar mellan den privata infrastrukturen och det publika molnet, som nu är samlokerad hos Interxion i Stockholm och Frankfurt. Cloud Connect är en SDN-plattform som förbinder alla Interxions anläggningar i Europa och förenklar tillgången till IBM Cloud Direct Link via en enkel fysiska förbindelse tillgänglig från alla Interxion-datacenter. Och med vår plattform, som är helt integrerad med IBM Cloud Direct Link, kan kunderna enkelt skaffa de dedikerade och privata anslutningar de behöver via vår automatiserade självbetjäningsportal.

Med en konnektivitetsmodell som inte går via det publika internet vid anslutning till IBM Cloud, kan företag dra maximal nytta av tjänster som stödjer nästa generations applikationer, som AI, IoT och maskininlärning, för att genomföra deras digitala transformation. Med tillgång till Direct Link från Interxions anläggningar runt om i Europa, använder företag IBM Cloud för att maximera sina data-aktiviteter och skapa mervärde för sin verksamhet.

Varje verksamhets digitala transformation har unika krav som påverkar deras flermolnsstrategi. Ett moln- och operatörsneutralt colocation-datacenter, som Interxion, kan vara det perfekta alternativet för dessa företag med tanke på den säkerhet, tillförlitlighet och de stora valmöjligheter som Interxion erbjuder. För att läsa mer om hur man får ut mesta möjliga av sin flermolnstrategi med hjälp av IBM Cloud Services, klicka här.