Blog

Lokal Azure Stack ger det bästa av två världar

 

Microsoft har haft en stor framgång med lanseringen av sin publika molnplattform Azure. För att möta upp behovet av lokal datalagring, inte minst från offentlig sektor, har Microsoft lanserat den privat utgåva av tjänsten som heter Azure Stack. Som en av de första systemintegratörerna i Sverige har Evry valts som partner till Azure Stack och de erbjuder nu lokal tillgång till tjänsten från Interxions datacenter i Stockholm. 

Allt fler företag ser fördelarna med att drifta sin IT-infrastruktur och applikationer via molntjänster, inte minst mot bakgrund av den flexibilitet och skalbarhet som tjänsterna medför. Trenden bekräftas av Gartner som pekar på att IT-infrastruktur som tjänst (IaaS) är det IT-område som ökar mest av alla, och under 2017 växte marknaden med hela 36,6 procent där en av de mest populära publika molntjänsterna på marknaden är Microsoft Azure.

Samtidigt är det många organisationer, inte minst myndigheter och andra offentliga verksamheter, som idag skulle vilja dra fördelar av en molnbaserad IT-infrastruktur men som hindras på grund av olika säkerhetsaspekter där inte minst kravet på att datan ska lagras i Sverige ofta är en avgörande faktor.

Detta är något som IT-tjänsteföretaget EVRY har tagit fasta på. Företaget har som ett av de första företagen i Sverige installerat en lokal version av Microsofts molntjänst Azure Stack som finns tillgängligt från EVRYs datacenter hos Interxion i Akalla. 

Datan lagras i Sverige

- För EVRYs kunder innebär de att de kan dra fördelarna kopplade till Azure; som säkerhet, automatisering, självbetjäning och en prismodell där du betalar för vad du verkligen använder. Men med den stora skillnaden att användare av Azure Stack garanteras att alla tjänster och applikationer som körs på den privata molntjänsten samt all data som produceras, lagras lokalt i Sverige, berättar Pontus Carling, strategisk rådgivare för molntjänster på EVRY

Dessutom är datacentret där Azure Stack är implementerat som sådant en garant för säkerhet och driftstabilitet. Interxions datacenter utanför Stockholm är ISO- SOC2-certifierat och har en hög nivå på den fysiska säkerheten med exempelvis både vakter, identitetskontroll och flera olika lagar av fysisk säkerhet. Dessutom garanterar infrastrukturen i datacentret, som kraftförsörjning, reservkraft och operatörsneutralitet, att IT-tjänsterna ständigt är tillgängliga.

Optimera driften med hybridmoln i ett gemensamt gränssnitt

Även om en organisation har krav på lokal lagring av data i Sverige så innebär det inte att alla applikationer och all data faller under de kraven. Vissa delar kan oftast ligga i den publika versionen Microsoft Azure. Kunder till EVRY i företagets datacenter i Stockholm kan enkelt använda en hybridlösning av Azure där vissa delar hanteras i Azure Stack lokalt, samtidigt som andra delar kan driftsättas i den publika versionen direkt kopplat i datacentret via Interxions tjänst Cloud Connect.

De båda versionerna av Azure har samma tekniska plattform och samma gränssnitt samt i stort sett samma tjänsteutbud. Sammantaget underlättar det hanteringen av IT- och applikationsdriften avsevärt, och vid behov kan data enkelt föras över mellan de olika tjänsterna.

- EVRY, vars vision är att skapa digitala fördelar för myndigheter och företag, kommer med satsningen på en lokal Azure Stack att ge fler möjligheten att dra nytta av molnets möjligheter – med ökad flexibilitet, skalbarhet och säkerhet som resultat, avslutar Pontus Carling.

EVRY, vars vision är att skapa digitala fördelar för myndigheter och företag, kommer med satsningen på en lokal Azure Stack att ge fler möjligheten att dra nytta av molnets möjligheter – med ökad flexibilitet, skalbarhet och säkerhet som resultat

Pontus Carling EVRY