Så blir datacentret den nya tidens energiproducent – Interxion leder utvecklingen

Dataanvändningen i världen ökar årligen och stora delar av våra liv är beroende av en mängd olika applikationer och tjänster som kräver mängder av data. Samtidigt är vi bara i början av digitaliseringen, enligt analysföretaget IDC kommer användningen att data tiofaldigas fram till 2025 då företaget räknar med att den totala mängden data på jorden är svindlande 163 zettabyte.

Därför är det hög tid att flera organisationer ser över sin strategi för datacenter och väljer en aktör som är specialiserad på drift av datacenter. Det ökar inte bara driftsäkerheten utan hjälper också vårt klimat.

På Interxion har vi sedan 2012 använt 100 procent förnyelsebar energi i våra datacenter i Norden och sammantaget på den europiska marknaden använder över 110 000 kvadratmeter av våra datacenter grön el. Vi designar våra datacenter efter de senaste branschstandarder och vi använder frikyla. Så när det kommer till design och hållbarhet i själva datacentret så leder vi utvecklingen i branschen.

Men för att kunna minska energikonsumtionen samtidigt som datakapaciteten exploderar så räcker inte det. Vi som datacenter kan själva bli en energiproducent, och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som våra energikostnader minskar. Vi är en av de branscher som har bäst möjlighet att anamma den cirkulära ekonomin där avfall, i vårt fall överskottsvärme, inte ska ses om avfall utan som en råvara som vi ska återvinna. Och i Stockholm finns en unik infrastruktur för detta.

På Interxion har vi sedan 2015 samarbetat med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme. För att kyla våra datacenter i Akalla utanför Stockholm köper vi fjärrkyla från Fortum. 2015 installerade Stockholm Exergi en värmeväxlare i vårt datacenter och kopplade på oss på fjärrvärmenätet. Fjärrkylan som värms upp i vårt datacenter återanvänds och pumpas ut i fjärrvärmenätet och används för att värma upp bostäder i närheten. Genom detta projekt har resultatet blivit att istället för att släppa ut överskottsvärmen, värmer vi årligen upp tusentals lägenheter samtidigt som vårt koldioxidavtryck minskar och kostnaderna för energi minskar, vilket i längden gynnar våra kunder. I takt med att vi fortsätter vår expansion kommer vi att designa datacentren så att ännu mer värme kan återföras till fjärrvärmenätet, ju varmare vatten vi kan få desto högre effekt kan vi leverera tillbaka.

Projektet tillsammans med Öppen Fjärrvärme är unikt men något som vi på Interxion tycker att branschen ska lära sig av. Vi tycker att fler gröna datacenter ska byggas i anslutning till städer där de är en naturlig och cirkulär resurs i stadens uppvärmning - precis som data är en naturlig del i staden.

Så när du flyttar din data från ditt eget datacenter eller serverrummet i källaren till Interxion får du inte bara en stabilare, säkrare och mer skalbar kapacitet för att möta framtida databehov, du påverkar även ditt företags hållbarhetsarbete positivt.

heatrecovery

Download