Det finns inga arkitektoniska regler för en moln-fästning

G.K. Chestertons uttalande från början av 1900-talet fångar faktiskt in ett aktuellt problem. Företagen återuppbygger sin IT-infrastruktur med applikationer i både moln och privata miljöer. För de flesta företag är övergången till molnet en skumpig resa och ett långsiktigt arbete, även om de arkitektoniska utmaningarna läggs åt sidan, tar det helt enkelt tid att flytta till ett mer konsumtionsbaserat tillvägagångssätt för tjänster. Hybridmoln har därför seglat upp som det logiska valet för företag som vill dra nytta av det publika molnet i kombination med möjligheten (eller behovet av) att behålla IT-verksamheten lokalt. Företag satsar på mer tydligare arkitekturer för att balansera prestanda och kostnad samtidigt som de möter de specifika behoven av applikationer och arbetsbelastningar.

Det publika molnet har historiskt sett ansetts vara alltför oförutsägbart eller riskabelt för att kunna köra företagskritiska applikationer. Företagen kände sig trygga bakom sin brandvägg och betraktade traditionella on premise-miljöer som det bästa sättet att behålla fullständig kontroll över applikationsprestanda och säkerhet. Eftersom stora molnleverantörer som Microsoft Azure och AWS har vuxit, känner många företag nu sig mer bekväma med konceptet att köra kritiska applikationer i publika molnmiljöer.

Att bygga en fästning för ditt moln blir alltså en nödvändighet. Om det kan göras säkert och pålitligt blir molnet det bästa valet för att köra många av företagets applikationer. Utmaningen för många molnstrateger när det gäller att utforma en sådan hybridmiljö gäller säkerhet och att kunna säkerställa hög applikationsprestanda. Men med applikationer som delas mellan privata och publika miljöer är det här en komplex fråga. Att förbinda data on-premise och i molnet via Internet, kan leda till att latensvariationer och belastningsproblem kraftigt hämmar applikationsprestandan, något som kan leda till en rad problem inom företaget.

Vi har upptäckt att dessa problem visar sig på många sätt:

  • Frustration på grund av applikationers problem med prestanda.
  • Medarbetarna blir mindre produktiva med långsam åtkomst till stora filer i molnet på grund av begränsad bandbredd.
  • Regelefterlevnad och audit-risker.
  • Störningar i ljud och bild på bland annat konferenser.
  • Svårigheter att integrera molnbaserad kapacitet och nya SaaS-applikationer med äldre databaser i privata datacenter.

Verksamheter som implementerar en hybrid molnlösning måste utvärdera om deras applikationer är tillräckligt anpassade för att fungera i dessa nya molnmiljöer och hur man kan skapa säkerhet i hybridmiljöer.

Håll molnet nära – och din edge ännu närmare

Närhet är avgörande. Företag måste noggrant utvärdera förbindelsen mellan sin privata infrastruktur och molnet, eftersom inget företag vill vara utelämnat åt svajig nätverksprestanda. Kunderna kommer inte heller att tolerera långsamma applikationer. Svaret på utmaningen kring svarstidsproblemen kan vara en hybridlösning som är bygger på nätverkets pålitlighet och prestanda. Det kan vara en så enkel lösning som att se till att data, som ska flyttas till molnet, är placerad nära de molntjänsten som företaget är beroende av och helt enkelt utvidga befintliga nätverksvirtualiseringsmiljöer. På så sätt kan data snabbt och säkert skickas mellan platser, och företaget behåller en överblick över hela miljön.

Det är precis vad användningen av neutral colocation i en hybrid molnarkitektur tillåter. Genom att placera sig i en central hub, som i ett Interxion datacenter, kan företagets hybridmolnmiljö uppnå större flexibilitet och därmed göra det möjligt för företaget att flytta arbetslaster till publika och privata moln i takt med att behovet utvecklas. Viktigast är att neutral colocation erbjuder en central plats där företagets nätverksfunktioner och privata gateways till molnleverantörer ligger bredvid varandra, vilket förbättrar prestanda och synlighet samtidigt som trafiköverbelastning och nätverkskomplexiteten minskas.

Bygg din egen fästning

Den rätta nätverksarkitekturen kombinerad med en neutral colocation-miljö kan hjälpa företag att uppnå de stora fördelarna med hybridmoln, samtidigt som problem med stabilitet, säkerhet och prestanda elimineras. Genom att finnas i ett colocation-datacenter som ger snabb åtkomst till en miljö med flera moln, kan internetleverantörer, nätoperatörer och IT-tjänsteleverantörer minska sina infrastrukturkostnader, välja rätt moln för rätt arbetslaster, öka tillgängligheten och minska latens.

Genom sin Cloud Connect-lösning gör Interxion det möjligt för kunder att öka företagets flexibilitet och optimera nätverksstrategier genom att koppla samman nätverk, molnplattformar och kunder. Det gör att företag kan placera sin IT-infrastruktur intill deras föredragna molnplattformar och placera systemkritiska funktioner nära molnets edge för att därmed övervinna nätverksutmaningar samtidigt som man kan optimera molnanvändningen.

I slutändan kommer den största prestandafördelen att vara möjligheten att skapa en säker molnmiljö som gör det möjligt för företaget att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Detta är helt enkelt framgångsreceptet för företag som vill lyckas i vår digitala era.

Redo att förverkliga din molnvision? Läs mer om hur Cloud Connect kan förbättra din applikationsprestanda.