Kraftig tillväxt för svenska molnmarknaden

Kategoriger

5 oktober 2018

Den svenska marknaden för molntjänster fortsätter sin starka expansion, visar en rykande färsk kartläggning. För fjärde gången kartlägger nu Interxion de svenska molnleverantörerna. Den aktuella rapporten, Cloudscape 2018, visar att cloudmarknaden i Sverige fortsätter att växa så det knakar - Interxion har identifierat 250 svenska företag som erbjuder IaaS, PaaS eller SaaS - en ökning med 25 procent på bara två år. Då är företag som riktar sig mot konsumentmarknaden inte ens inräknade.

Undersökningen visar att de allra flesta cloud-leverantörer, precis som för två år sedan, befinner sig inom SaaS-segmentet, även om denna andel har minskat något under de två år som gått. Andelen IaaS-aktörer har under samma period ökat i motsvarande grad. Det har alltså skett en långsam förskjutning på marknaden, från SaaS till IaaS, men förändringen är inte dramatisk.

Samtidigt har kommunikationstjänster konsoliderat sin plats som den största kategorin på den svenska SaaS-marknaden, även om dess andel har minskat från 13 till 10 procent. Digital marknadsföring och finansiella tjänster delar andraplatsen med vardera 7 procent.

Tidshantering och projektplattformar står för 7 procent av marknaden, online payment/POS 6 procent och eCommerce 4 procent.

                                                                                                          2016           2018

Andel SaaS/IaaS-leverantörer                                                          78%            74%

Andel IaaS-leverantörer                                                                    22%            26%

Andel SaaS-leverantörer med IaaS-partner                                      62%            67%

Andel SaaS-leverantörer med egen infrastruktur                              38%            33%

 

- Det vi ser är en gradvis mognad av den svenska molnmarknaden. Som lokal molnleverantör skulle jag känna mig ännu tryggare i år än för två år sedan, både behovet av närhet till data och uppfyllandet av kravet att vara GDPR-kompatibla återspeglas i tillväxten. Samtidigt ökar efterfrågan på hybrid molnlösningar, och kombinationen av lokala och globala molnlösningar accelererar, kommenterar Interxions sälj- och marknadschef Alexander Kehrer.

De globala jättarna fortsätter att ta andelar

De stora plattformarna AWS och Azure har samtidigt en växande betydelse. Microsoft har uppvisat en extremt kraftig tillväxt i Sverige. Idag har 26 procent av IaaS-leverantörerna ett samarbete med Microsoft Azure. Det är nästintill en tredubbling från 2016, då marknadsandelen för Azure var 9 procent. Även Amazon AWS har tagit andelar. 18 procent av de svenska IaaS-leverantörerna använder idag AWS, vilket är en ökning från 11 procent för två år sedan. 17 procent av IaaS-aktörerna väljer till och med att ha fler än en global cloud-partner.

- Fler och fler aktörer vill kunna erbjuda säkra hybridlösningar och då väljer många att lyfta in en global plattform i paketet, säger Alexander Kehrer.

Bakgrund

Cloudscape är en kartläggning av den svenska molnmarknaden för SaaS, PaaS och IaaS som genomförs av det holländska undersökningsföretaget Metisfiles på uppdrag av Interxion. Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige ingår i undersökningen.

Ladda ner Cloudscape 2018 och få koll på hur marknaden ser ut, rådande trender och vilka de 250 svenska molnaktörerna är.