Troubleshooting cloud performance – fem vanliga misstag

Av: Mitesh Chauhan

Molnet skapar många nya möjligheter för företag. I takt med att SaaS-applikationer blir allt vanligare, och loT blir en del av vår vardag, ser vi en exponentiell tillväxt i användning av molnlösningar. Dataintensiva applikationer kräver stor lagringskapacitet och här kan molnet vara den bästa lösningen och erbjuda den flexibilitet och kostnadseffektivitet som ger företag en konkurrensfördel.

Trots all potential som toppmoderna applikationer och enheter erbjuder, är det inget som dämpar entusiasmen mer än prestandaproblem. Långsamma svarstider, dålig anslutning och dataflaskhalsar är bara några problem som en dåligt konfigurerad molnmiljö kan innebära. Allt eftersom mängden molnbaserade applikationer ökar kan konsekvenserna av otillräcklig nätverksprestanda ha en stor inverkan på affärsverksamheten.

Det finns framför allt fem vanliga prestandaproblem som hindrar företag från att effektivt använda molntjänster:

1. Företag förlitar sig på internet

Ett allmänt tillgängligt internet innebär både en möjlighet och en risk för företag. Räckvidden erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att komma i kontakt med många kunder, oavsett tidsmässiga eller geografiska gränser. Däremot, att använda publika internet för företagskritisk datatrafik innebär en rad prestandarisker. Att använda publika internet som en molngateway kan innebära att prestanda begränsas av hinder i trafikgenomströmningen, vilket vid hög belastning kan ha en negativ påverkan på applikationen. Problemet kan bli ännu allvarligare om ditt företag försöker tillämpa säkerhetsåtgärder på företagets Internet, till exempel VPN, vilket kan halvera genomströmningen. Efterlevnad- och regelverkskrav kan också kräva säker anslutning för att minska företagets exponering via det publika internet.

2. Långa svarstider leder till sämre applikationsupplevelse

Företag förlitar sig på hastighet. Kunderna förväntar sig samma sak och varje förlorat ögonblick påverkar omsättningen. Ditt företag kan investera i företagsapplikationer som är utformade för att ge dig en konkurrensfördel, men de fungerar bara maximalt om applikationsprestandan tillåter det. Har du din molninfrastruktur i ett isolerat privat datacenter innebär det ofta anslutningar med låg densitet och latensproblem som orsakas av avståndet mellan datacenter och kopplingstjänsterna. Dessa latensproblem saktar ner interna aktiviteter och påverkar i slutändan kundresultaten. Om företagsapplikationer kämpar för att klara hög trafikbelastning kan det leda till att verksamheten drabbas ekonomiskt, får dåligt rykte och därmed inte uppnå de fördelar som var anledningen till att investera i molnlösningen.

3. Bristande integration mellan applikationer

Applikationer som körs ensamma resulterar i att information isoleras. Värdet för företag ligger i att applikationer kan "prata med varandra" och integrera sömlöst för att skapa affärsresultat, till exempel applikationer kopplade i back-end via API. Integrationen är svårare att åstadkomma när applikationer som lagras på olika platser, till exempel vissa applikationer finns lokalt medan andra i molnet. Gartner förutspår att år 2018 kommer 90 procent av alla företag att sakna en applikationsintegrationsstrategi, vilket leder till integrationstörning, större komplexitet och högre kostnader.

4. Interna kunskapsluckor

Ett av de vanligaste problemen med att bygga och upprätthålla en molnmiljö är att det är så komplicerat. Ju mer komplexa företagskraven är, desto större är behovet av specialkunskaper för att hantera detta. Molnet kan alltså bli mindre effektivt på grund av brist på intern molnexpertis som hanterar prestanda, nätverk, säkerhet och lagring. Det kan innebära att företagets molnmiljö inte är optimerad för de tänkta resultaten och det blir svårt komma åt och tillämpa molnapplikationer och tjänster. Resultatet är en ytterst frustrerande upplevelse för både personal och kunder.

5. Prestandaproblem orsakad av äldre applikationer

När man bygger upp en molnmiljö händer det att inte alla applikationer passar för molnlösningen. Vissa äldre applikationer passar bättre att driftas i en lokal miljö snarare än i en publik molnmiljö. Om företaget sitter med en äldre infrastruktur och komplexa miljöer är det viktigt att ha en fullt integrerad nätverksinfrastruktur för att hantera trafikprioritering, annars kan prestandaproblem och kostnader uppstå precis när du behöver dina applikationer som mest.

Hög prestanda med Colocated Hybrid Cloud

Dessa prestandaproblem med moln är vanliga och det går att lösa genom Interxion Colocated Hybrid Cloud. Interxions anläggningar använder ett nätverk av 50 datacenter med hög kapacitet i 13 europeiska städer och erbjuder användarvänliga, layer 2, privata konnektivitetsmöjligheter för att förbättra molnprestandan, samt en rad olika operatörer för att förbättra anslutningsalternativen. Det innebär att man helt och hållet undviker problemet med att ansluta till publika moln via internet, och att du får en nätverksinfrastruktur som kan möta de mest krävande molnbelastningarna.

Övervinner man de dagliga prestandaproblemen får man möjlighet att anta framtidens applikationer, och använda molnet som en konkurrensfördel.

Behöver din molnprestanda en boost? Läs mer om hur Interxions samlokaliserade molnhybridlösning Hybrid Cloud kan öka hastigheten och prestandan i din molnmiljö.