Därför är kommunikation den stora utmaningen i en hybridmiljö

Utbudet av molntjänster blir allt större. Samtidigt ökar kraven på transformation och digital utveckling. De flesta företag har idag en växande mix av molntjänster, egna lösningar och tredjepartsintegrationer som alla ska samverka. Hur väl och säkert kommunikationen i dessa hybridmiljöer fungerar kommer vara avgörande för hur företag lyckas i sina affärer. För dig som är leverantör av IT-tjänster och systemintegratör innebär det också nya möjligheter.

19 november 2018

Två viktiga utmaningar för företagens IT

Som en följd av allt fler molnalternativ och en allt större rörlighet står företag idag inför två huvudsakliga utmaningar när det kommer till IT-infrastruktur. Det handlar dels om att företag som erbjuder digitala tjänster och molnlösningar är beroende av ett stort antal kommunikationsleverantörer för att kunna leverera en god kundupplevelse. Den andra utmaningen är att många har press på sig att minska sina kapital- och driftskostnader för att vara konkurrenskraftiga och därför väljer att lägga över stora delar av sin IT i molnet. Detta har lett till att de tvingats hitta nya vägar för att på ett säkert och tillförlitligt sätt komma åt dessa molntjänster, utan att uppkopplingskostnaderna skjuter i höjden eller att kritiska data exponeras publikt.

Många företag väljer en hybridmiljö för sin IT utan att ha hela kartan klar

Varje molnlösning, IT-system och applikation har sina respektive fördelar och styrkor men behöver i en modern miljö interagera med varandra för att fylla ett syfte. Dessa hybridmiljön ställer helt nya krav på kopplingarna mellan användare, applikationer och processer. Frågan blir då hur företag ska kunna säkerställa en sömlös och säker koppling mellan sina olika IT-plattformar? Och hur de ska tänka för att skapa en så optimal sourcing-modell som möjligt med hög flexibilitet och prestanda?

Många större företag sitter fortfarande fast i en traditionell nätverksarkitektur med Wide Area Network (WAN), där företagets datacenter – i egen regi eller via extern drift – är navet för alla applikationer och data. Denna arkitektur är byggd utifrån en on-premisestrategi och därför inte anpassad efter det förutsättningar som ställs i de nya hybridmiljöer som nu växer fram. I en verklighet där både kunder och anställda vill få tillgång till applikationer och affärskritisk data direkt via sina mobila enheter, är en föråldrad strategi inte hållbar och i vissa fall rent av riskfylld. I stället krävs ett nytt sätt att tänka interkonnektivitet och nätverksstrategi. Här kan du som IT-leverantör och systemintegratör spela en viktig roll i att hjälpa dina kunder att rita den nya kartan för en lyckad digitala transformation.

Eget datacenter – en kostsam falsk trygghet?

Som IT-tjänsteleverantör kan det kännas tryggt att kunna erbjuda sina kunder egna datacenter, lokalt och bekvämt med full kontroll på IT-miljön. Allteftersom mängden molntjänster växer ökar dock riskerna med ett eget datacenter, inte minst de ekonomiska. Idag ligger mycket kapital bundet i stora och dyra anläggningar. Det blir kostsamt att skala upp när kundernas behov växer samtidigt som det blir allt svårare att beräkna kapacitetsbehoven över tid. Det gör att många idag betalar dyrt för outnyttjad kapacitet när allt mer flyttas till molnet. När fler och fler väljer molnlösningar blir det också ofta dyrt och komplicerat att säkerställa en god interkonnektivitet mot alla de olika molnleverantörerna som kunderna vill koppla upp sig mot.

Men den största orosfaktorn – för både företag och IT-tjänsteleverantörer – är nog ändå osäkerheten hur IT kommer att produceras i framtiden. Vilken IT kommer kunderna konsumera – IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), SaaS (Software as a Service) eller kanske andra, helt nya former av tjänster? Och hur kommer det påverka den egna datadriften? Det enda vi kan vara säkra på är att vi bara sett början på den digitala ekonomin, och att flexibilitet, anpassningsförmåga och interkonnektivitet kommer att vara avgörande pusselbitar för att lyckas i konkurrensen.

Få koll på dagens utmaningar och rusta dig för framtiden

I ett modernt hyperuppkopplat colocation-datacenter finns den molnaccess, konnektivitet, skalbarhet och flexibilitet du behöver för att hjälpa dina kunder att få ihop sin hybridmiljö. Att samla olika IT-aktörer på samma plats öppnar också upp för nya samverkansmöjligheter som kan bidra till att stärka ditt erbjudande. På så sätt kan du bli ännu bättre på att hjälpa dina kunder till en mer kostnadseffektiv, framtidssäker och smart digital transformation.

Vill du läsa mer om hur du kan skapa bättre flexibilitet och intekonnektivitet med neutral colocation? Ladda då gärna ner guiden Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld”