Lokala marknaden för molntjänster i Sverige och Danmark blir bara större

Nu finns en helt ny Cloudscape-undersökning, där den europeiska marknaden för molntjänster kartläggs. Cloudscape 2018 visar på både likheter och skillnader mellan Sverige och Danmark. Karläggningen ger en överblick över de 475 viktigaste danska och svenska molnaktörerna.

Kategoriger

21 november 2018

Ladda ner Cloudscape 2018

Både Sverige och Danmark ligger långt framme i utvecklingen mot en övergång till fler hybrid- och molnbaserade tjänster. Därför har de två länderna många likheter, men det finns också tydliga skillnader. Vi sammanfattar de viktigaste slutsatserna i denna text. Vill du gräva ner dig i detaljerna går det bra att ladda ner hela rapporten.

Den första tydliga olikheten mellan de två nordiska grannarna är att deras respektive SaaS-marknader ser lite olika ut. Det här var tydligt redan i Cloudscape 2016 och dessa olikheter kvarstår. I Sverige är kommunikation den största tjänstekategorin inom SaaS-tjänster, med 10 procent. I Danmark, däremot, är det tjänster inom bank och finans som är störst.

Här är de molntjänster som ökar mest

Det har blivit betydligt enklare att beställa och sätta SaaS-tjänster i drift, det som ofta kallas online ordering and onboarding. Den här trenden är tydligt i både Sverige och i Danmark, men med vissa skillnader. De som kommit allra längst med detta är de danska leverantörerna av affärsappar. Här har förenklingen drivits så långt att registrering och driftsättande sköts online av kunden i 9 fall av 10. Det här beror sannolikt på att deras erbjudande ofta är baserat på en tjänst som har dessa funktioner integrerade, som Dynamics 365. Ser man på andra SaaS-tjänster är skillnaderna betydliga. Affärsapplikationerna har som sagt kommit längst i denna förenkling, tätt följda av e-commerce och bank- och finanstjänster. Det tjänsteområde som släpar efter allra mest i denna bemärkelse är online workspace. Endast 7 procent av de danska och 13 procent av de svenska workspace-tjänsterna kan beställas och driftsättas online av kunden. Även IaaS och kommunikation är tjänster som främst köps offline.

Fler lokala moln samarbetar medglobala molnaktörer

Både svenska och danska SaaS-leverantörer har en växande preferens för internationella IaaS-partners. Amazon har vuxit kraftigt på båda marknaderna och är idag den globala aktör som lokala SaaS-leverantörer främst väljer att samarbeta med, med 43 procent av den svenska marknaden och 31 procent av den danska.

Även en stor andel av de lokala IaaS-leverantörerna väljer att samarbeta med globala molnaktörer. Tanken är att kunderna ska slippa växtvärk och lätt kunna skala upp i samband med en internationell expansion. Här finns en tydlig skillnad mellan länderna. Mer än hälften, 53 procent, av de lokala danska IaaS-aktörerna har ett sådant samarbete. I Sverige är det bara 27 procent som har en global partner. När det gäller styrkeförhållandet mellan Amazon och Microsoft är den omvänd, jämfört med SaaS-marknaden. Betydligt fler IaaS-leverantörer i Sverige och Danmark väljer Microsoft framför Amazon.

Bakgrund

Cloudscape är en kartläggning av den svenska och danska molnmarknaden för SaaS, PaaS och IaaS som genomförs av det holländska undersökningsföretaget The METISfiles på uppdrag av Interxion. Endast företag med en tydlig B2B-inriktning och med huvudkontor i Sverige respektive Danmark ingår i undersökningen.

cloudscapeblogg2web

Andel SaaS-leverantörer inom olika tjänstekategorier som erbjuder online ordering and onboarding.