3 viktiga steg – Så tar du molnet till kunden

Att hjälpa en kund flytta till molnet är mycket mer än att bara välja en molnleverantör med bredast tjänsteutbud och kostnadseffektivaste lagring. Det handlar om att hjälpa dina kunder att skapa en infrastruktur som kan möta framtida efterfrågan och leveranskrav i en alltmer digital och uppkopplad värld. Med rätt hybrid set-up blir flytten till molnet mer framgångsrik.

17 december 2018

I en hybridmiljö kan du bygga anpassade lösningar för dina kunder, utan att tvinga in allt i ett moln, och därmed skapa en flexibel IT-arkitektur för att hantera befintliga och framtida IT-behov. Genom att säkerställa en god interkonnektivitet får du de affärs- och verksamhetskritiska on-premisesystemen och de molnbaserade applikationerna att fungera optimalt tillsammans.

1. Utgå från kundens framtida digitala utmaningar och behov

En flytt till molnet bör ses som en chans till inventering av applikationer och system. Vilka molntjänster används idag? Vad är installerat i befintliga on-premisesystem? Hur ser det ut med integrationer internt och externt? Med en grundlig genomgång av IT-miljön finns möjlighet att konsolidera system, uppgradera licenser samt strömlinjeforma IT-processerna Utgå från företagets framtida utmaningar och behov i ett alltmer digitalt affärsklimat. En hybrid infrastruktur bidrar till att framtidssäkra kundens IT och skapa bättre förutsättningar för att möta framtida utmaningar.

Alla system är dock inte lämpliga att flytta till molnet. Det kan vara system där data av säkerhetsskäl måste hanteras och lagras inom landets gränser eller legacy-system som inte passar för molndrift eller måste vara installerade på specifik hårdvara. Vidare bör vissa system ligga i privata moln där kunden får större kontroll över miljön, medan andra med fördel kan läggas i större publika moln. Samtidigt behöver kommunikationen mellan alla moln- och on-premisesystem och användarna fungera sömlöst genom snabb, stabil och säker uppkoppling.

2. Hybrid-IT kan lösa komplexa kundkrav

Det finns flera strategier för att överföra olika IT-funktioner till molnet. Varje strategi har sina för- och nackdelar och erbjuder olika möjligheter för migrering och integration. Valet av system och applikationer leder oftast till en multi cloud-miljö och en mix av moln- och on-premiselösningar. En lösning kan sällan svara upp mot alla krav och för att kunna möta kundens behov blir en hybridlösning därför den bästa lösningen.

Här kan ett neutralt uppkopplat datacenter, spela en central roll i molnmigreringen och när det kommer till att hantera multi cloud och hybrid IT på ett flexibelt och säkert sätt. Med säkra och snabba uppkopplingar, med låg latens och hög upp-tid, kan du lättare möta de krav som ställs på en hybrid IT-infrastruktur. Det gör också att du kan du bredda ditt erbjudande och tillhandahålla en mer flexibel och skräddarsydd arkitektur för dina kunder, med en kundanpassad drift i ett uppkopplat datacenter.

3. Låt datacentret bli din strategiska molnpartner

Ett viktigt steg i att guida dina kunder på deras molnresa är att ta kunden till molnet – inte bara molnet till kunden. Att utvärdera kopplingen mellan kundens privata infrastruktur och molnet blir då centralt. I ett hyperuppkopplat datacenter kan dina kunder komma fysiskt nära de stora molnleverantörerna och ha sin IT-miljö direkt kopplad till de moln som är viktiga för dem i deras verksamhet. På så sätt kan du säkerställa en högre prestanda i kundens IT-infrastruktur. Med direktkoppling till ett eller flera moln slipper dina kunder att förlita sig till ett osäkert Internet, som bara kan erbjuda den för stunden ”bästa möjliga” uppkopplingen.

I ett hyperuppkopplat datacenter kan du dessutom erbjuda dina kunder ett ekosystem av IT-leverantörer och nätverksoperatörer. Det är en miljö som främjar samarbete, som också kan bidra till din egen affärsutveckling och nya allianser. I ett neutralt colocation samlas leverantörer som erbjuder dagens arkitektur såsom SaaS, PaaS och IaaS, men även framtidens tjänster inom molnleveranser och serviceerbjudande. Ett neutralt uppkopplat datacenter erbjuder och närheten till viktiga internetknutpunkter (Internet Exchanges), där utbytet av data mellan olika internetoperatörer sker. Det innebär att du och dina kunder kan dra nytta av en snabbare direktkoppling mellan olika molnleverantörer i datacentret, och därmed de olika tjänster och system som ingår i IT-miljön.

Vill du läsa mer om hur molnmigrering och samverkan i ett delat datacenter kan bli en viktig del i att ta molnet till kunden i en hybrid IT-miljö? Ladda då gärna ner guiden Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld.