Så blir legacy IT en affärsmöjlighet när kunden väljer molnet

Flyttlassen från gamla traditionella on-premise datacenter pågår för fullt. Många prisar möjligheterna med molnlösningar av olika slag och ser en framtid där allt migrerats upp i molnet. Men alla system är inte lika lämpade för molnet. Det är därför viktigt att förstå vilka system och applikationer du vill och kan flytta, och vart. Och vad händer med de som inte kan överföras till molnet?

5 december 2018

intsnipDe internationella molnleverantörerna driver tesen att allt ska flytta upp i molnet, men vissa system passar bäst att leva kvar på fysiska plattformar. Det handlar bland annat om legacy system, exempelvis äldre affärs- och verksamhetskritiska eller egenutvecklade system som inte direkt kan översättas till moderna molnlösningar och därmed inte går att migrera till de nya plattformarna. Det kan även gälla för vissa nya IT-tjänster, applikationer eller typer av data. Många företag som har ambitionen att avveckla sina egna datacenter stoppas av att inte alla system kan migreras till molnet, vilket ofta gör att de får ge upp drömmen om enbart cloud.

Cloud first en vision med modifikation

När en on-premiselösning behöver uppgraderas ställs företag inför flera frågeställningar. Ska vi uppgradera befintlig lösning on-premise eller välja en molntjänst? Hur ska vi hantera vår legacy IT? Och hur påverkar valet vår sourcing-strategi?

Det finns en tydlig molntrend som gör att många företag väljer att lägga om sina IT-strategier till cloud first. Det är samtidigt svårt att förutse och bedöma framtida behov. Att inte alla system kan molnmigreras upplever många företag med sikte på molnet som en stor utmaning. För dig som lokal IT-tjänsteleverantör och systemintegratör är det därför särskilt viktigt att fånga upp och guida kunden till en attraktiv hybrid infrastruktur som möter deras behov bättre.

Kostnaderna för att driva ett eget datacenter är höga. Att fler och fler on-premiselösningar flyttar till molnet leder också till överkapacitet i det egna datacentret när enbart legacy-systemen blir kvar. Flera företag letar därför efter andra, mer flexibla och skalbara, alternativ till en egen on-premise lösning och traditionell outsourcing. De tittar också på nya kostnadsmodeller för sina IT-investeringar. Här ses colocation allt oftare som ett kostnadseffektivt och framtidssäkert alternativ som också möjliggör för kunden att flytta hela sin IT-miljö off-premise till ett lokalt, neutralt och uppkopplat datacenter. På så sätt kan du som IT-tjänsteleverantör och systemintegratör hjälpa dina kunder att förverkliga molndrömmen och samtidigt säkerställa hanteringen av deras legacy IT.

Bättre balans i IT-infrastrukturen med en hybrid-strategi

Vissa applikationer kan relativt enkelt överföras till privata och publika moln, medan andra kräver mer integration och anpassning. Kunden har ofta många system och applikationer att flytta och det är inte alltid lätt att avgöra vart de ska flyttas. Det är inte ovanligt att det resulterar i en mix av privata och publika moln, datacenter och olika SaaS-lösningar som ska kommunicera med varandra. Därför är det viktigt att besluten baseras på en genomtänkt och övergripande strategi, där du även tar hänsyn till de legacy system som finns i verksamheten. I strategin bör även sourcing ingå som en naturlig del. På så sätt blir det lättare att skapa en väl fungerande och framtidssäker hybridmiljö med hjälp av flexibla plattformar och hög konnektivitet.

En hybridmiljö i kombination med colocation − där kundens legacy-system placeras i samma uppkopplade datacenter som molnlösningarna − är också ett effektivt och säkert sätt att tömma ett on-premise datacentret.

Hjälp dina kunder att framtidssäkra sin IT

  • Bidra till en sourcingstrategi som tar hänsyn till hela ekosystemet och bästa mixen av molnlösningar och legacy system on-premise.
  • Skapa rätt förutsättningar att kunna hantera multi cloud och framtida accessbehov till olika molnleverantörer för olika applikationer och molntjänster.
  • Utvärdera colocation i valet av sourcing-alternativ för att säkerställa robusta och säkra anslutningar och interkonnektivitet med alla viktiga moln- och IT-tjänsteleverantörer. Interkonnektiviteten är nyckeln till en effektiv, tillförlitlig hybridlösning och kan även skapa nya affärsmöjligheter för dig som IT-tjänsteleverantör och systemintegratör.
  • Se colocation som en möjlighet att kunna erbjuda dina kunder en flexibel, hybrid helhetslösning för både multi cloud och legacy IT, med god redundans och hög tillgänglighet.
  • Hjälp kunden att göra en kalkyl för att jämföra olika kostnads- och sourcingmodeller utifrån valet av IT-plattformar, både i molnet och on-premise. Ta hänsyn till fasta investeringskostnader och kapitalbindning i förhållande till alternativa prismodeller för molnapplikationer och skalbara datacentertjänster för att komma fram till rätt hybridmix.

Vill du läsa mer om hur legacy system kan få en naturlig och effektiv plats i dina kunders hybridmiljö med colocation? Ladda då gärna ner guiden Så hjälper du dina kunder till en framtidssäker digital transformation – IT-tjänsteleverantörens guide till en hyperuppkopplad värld.