8 saker att utvärdera i valet av colocation

Att välja colocation och ny datacenterleverantör innebär mycket mer än att bara välja en lokal för din och dina kunders fysiska IT-miljöer. Valet handlar om ett långsiktigt partnerskap och samarbete och en grund för din IT att utvecklas på. Flexibilitet, kvalitet i leveransen, hög prestanda i uppkopplingen till molnet, interkonnektivitet, avancerad säkerhet och en tydlig miljöprofil är några av de saker som brukar vägas in i valet av datacenterpartner.

1.Geografisk placering

Trots att digitaliseringen gör oss mindre bundna till fysiska platser är läget vid val av colocation viktigt. Datacentret du väljer för din och dina kunders IT-miljö bör ligga strategiskt placerad i förhållande till din marknad. Till exempel uppfattas Stockholm ofta som en viktig gateway till övriga Norden, Östeuropa och Ryssland. För ett företag med flera internationella kontor kan det också vara bra att välja en datacenterleverantör som finns representerad i de internationellt centrala digitala knutpunkterna.

2.Operational excellence

I ett eget datacenter ansvarar du själv för grundläggande funktioner som kyla och elförsörjning, men bara för att du väljer ett colocation betyder det inte att anläggningsdriften är självklar. Har det colocation du tittar på redundans i sina system för kyla och elförsörjning? Hur ofta testkörs systemen och testas hela kedjan, inte bara att generatorer startar? I Interxions datacenter finns team av specialister som kontinuerligt arbetar med att säkra driften av anläggningens och ser till att allt fungerar som de ska. Interxions processer och rutiner granskas och ackrediteras av externa revisorer.

3.Miljöprofil

Har du eller dina kunder en grön profil och strävar efter ett minskat koldioxidavtryck? Rätt colocation datacenter kan det bli en viktig pusselbit i det egna miljöarbetet. Interxion arbetar fortlöpande med att minska energiåtgången på alla sina anläggningar och anläggningen i Stockholm använder 100 procent förnybar energi i sin kraftförsörjning. Interxion i Sverige samarbetar dessutom med energibolaget Stockholm Exergi och deras initiativ Öppen Fjärrvärme, spillvärmen från datahallarna återanvänds och värmer tusentals lägenheter i Stockholm.

4.Säkerhet och övervakning

I en gemensam anläggning kan företag dela på resurser och därigenom ha en högre säkerhetsnivå än vad som vore möjligt i egen regi. Interxion har flera lager av fysisk säkerhet med säkerhetspersonal dygnet runt, videoövervakning och flera typer av larm. Det finns även ett avancerat brandskydd som är designat för att inte skada utrustningen. Samtidigt erbjuder Interxion flexibla lösningar när det kommer till utrymme, allt från plats i ett rackskåp till privata burar eller rum med hög fysisk säkerhet.

5.Community och partnerskap

Interxions svenska datacenter ligger i utkanten av Stockholm med närhet till bland annat många företag inom finanssektorn, den starka spel- och streamingmarknaden, ledande globala IoT-plattformar och ett partnerskap av ledande digitala tjänsteleverantörer. Det community av tjänsteleverantörer som finns på ett datacenter är en viktig parameter i valet av colocation. Det kan öppna upp nya möjligheter för dig och dina kunder att affärsutveckla och hitta nya marknader som tar ert erbjudande till nästa nivå.

6.Närhet till molnen är avgörande

Att vara fysiskt nära molnet med säkra direktkopplingar garanterar inte bara hög prestanda, det gör också att du inte behöver gå över osäkra internetkopplingar i en multi cloud-lösning. Privata kopplingar med låg latens mellan moln och hybrida IT-lösningar skapar en driftsäker arkitektur. Hos Interxion finns direktanslutning alla de stora molnleverantörerna, som Google CloudAWSIBM CloudMicrosoft Azure och Oracle Cloud. Tack vare direktuppkopplingen till molnen får du en snabb och säker kommunikation för både dig och dina kunder. Med garanterat hög prestanda och SLA-nivåer på över 99,9 procent säkerställs både uppkoppling mot molnet och driften i själva datacentret.

7.Skala och anpassa din IT efter behov

IT-landskapet är i ständig utveckling och behoven förändras från dag till dag. Skalbarhet och flexibiliteten att vara agil är idag en nyckelfaktor för att kunna skapa sig en framtidssäker IT-infrastruktur. Att vara fastlåst i ett eget datacenter innebär inte samma flexibilitet och riskerar att leda till kostsam överkapacitet när behoven förändras och fler system flyttar till molnet. Ett colocation datacenter som Interxion ger dig möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt anpassa resursanvändningen över tid.

8.Leverantörsneutralt datacenter

Varför är nätverksarkitekturen och neutral uppkoppling så viktigt? I en icke-neutral IT-miljö har du begränsade alternativ för uppkoppling och du kanske måste använda osäkra Internetuppkopplingar för att nå molnleverantörer och dina kunder. Detta kan leda till högre priser, begränsad bandbredd och missade samarbeten som i sin tur hämmar dig och dina kunders möjlighet att utvecklas. Med 50 datacenter, över 700 Konnektivitetsleverantörer, 21 Internet exchanges och över 2000 kunder kan Interxion erbjuda IT-tjänsteleverantörer en flexibel, neutral och uppkopplad lösning fysisk nära molnen. Med alla de fördelar det innebär.

På Interxion hjälper vi företag och IT-tjänsteleverantörer att lägga grunden för en modern och uppkopplad infrastruktur med våra datacentertjänster. Vill du veta mer om hur colocation kan bli en del i erbjudandet till dina kunder, kontakta gärna oss direkt på Nordic@interxion.com.