Så blir hybrida molnlösningar framtidssäkra

Molnanvändningen bara växer och växer. I en rapport från Gartner förutspås företagens egna datacenter försvinna i snabb takt. Gartner tror att redan år 2025 har 80 procent av alla företag stängt sina interna datacenter. I stället kommer de att flytta till molnet och/eller till en colocation-miljö. Men ska du välja molnet, colocation eller en mix?

Hur framtidssäkrar du då din och dina kunders IT infrastruktur? Ingen vet exakt vilka tjänster som kommer att efterfrågas i framtiden. Det vi kan vara säkra på är att vi befinner oss i snabb förändring som dagens IT-tjänsteföretag och systemintegratörer måste anpassa sig till för att kunna var rätt rustade för framtiden. Det innebär nya krav på dina kunders IT-miljöer och inte minst på kommunikationen mellan olika system, plattformar och användare. Det ska gå snabbt och vara säkert. Du behöver ha full kontroll på var data befinner sig för att kunna möta de höga förväntningar på säkerhet och prestanda som dina kunder ställer. Det gäller även lokal lagring och hantering.

Lokal hantering och lagring en viktig säkerhetsaspekt

Allt fler företag ser fördelarna med att använda molntjänster för att få mer flexibla och skalbara lösningar. Med flytten till molnet och hybrid-lösningar uppstår nya anslutnings- och säkerhetsaspekter. Det blir särskilt aktuellt för myndigheter och andra offentliga verksamheter som vill dra fördel av en hybrid infrastruktur, men där det är avgörande var data lagras. Att datalagring ska ske i Sverige är ofta en avgörande faktor för valet av IT-infrastruktur. När system, applikationer och data ska överföras till molnet är det därför viktigt att du hjälper kunden att sätta en genomarbetad säkerhetsstrategi och välja kvalificerade samarbetspartners i alla led. Alltfler IT-tjänsteleverantörer väljer också att erbjuda kunderna privata moln med lokal hantering av data.

En kombination av publika och privata moln med colocation som bas

Molnleverantörer som Oracle, Google, IBM, Microsoft och Amazon erbjuder god säkerhet med bland annat brandväggar och realtidsövervakning mot intrång och hot i de publika molnen. För myndigheter och andra offentliga verksamheter som har lagkrav på sig att data ska processas och lagras lokalt i Sverige krävs dock mer. Som ett svar på detta finns till exempel Azure Stack från Microsoft, vilket är en privat molnversion av Azure för IaaS eller SaaS, där all data lagras och kontrolleras lokalt. På så sätt kan företag garantera att alla tjänster och applikationer som körs på den privata molntjänsten, samt all data som produceras, lagras lokalt i Sverige.

Ett colcoation datacenter med privata direktkopplingar mot alla större molnleverantörer är byggt för att kunna garantera snabb och säker uppkoppling. På så sätt undviker du att dataöverföringen sker över vanliga Internet-linor, som inte kan garantera samma prestanda eller säkerhet.

Förenklad administration genom colocation

En organisation som kräver lokal hantering av data i Sverige har inte nödvändigtvis det kravet på all data och alla applikationer. Vissa delar kan ofta placeras i det publika molnet. I ett colocation datacenter kan IT-administrationen anpassas över tid med bibehållen säkerhet och prestanda. Med Interxions tjänst Cloud Connect sker administrationen via ett särskilt gränssnitt, där administratören enkelt kan koppla samman en privat förbindelse till en eller flera molnleverantörer samt hantera sina Wide Area Networks (WAN) på ett och samma ställe. Hybridmolnet kan optimeras efter belastning och behov utan att göra avkall på säkerheten.

En hybrid IT-miljö ökar också tillgänglighet för användarna på flera typer av mobila och stationära enheter. Skalbarheten i molnlösningarna förbättrar resursanvändningen och effektiviserar implementeringen av nya funktioner. Hybridmiljön kan erbjuda den flexibilitet som blir allt mer affärskritisk för fler och fler företag och är en viktig förutsättning för att kunna skapa en framtidssäker miljö att utvecklas och frodas i.

Vill du läsa mer om hur Cloud Connect och ett uppkopplat colocation datacenter kan hjälpa dina kunder att skapa en framtidssäker och flexibel hybridlösning med hög säkerhet? Ladda då gärna ner vår guide