Framtidsbeständig hybrid IT

När företagen förlitar sig mer på moln, blir traditionella datacentraler en döende ras. Gartner förutspår att år 2025 80% av företagen har stängt sina datacenter på plats och istället flyttat till moln- eller kolokationsmodeller. Men ingen vet exakt vilka tjänster som kommer att krävas i framtiden. Hur ser du då till att din IT-infrastruktur, och din kund, är upp till jobbet? Behöver du moln, colocation eller en mix?

 

Av: Jelle Frank van der Zwet

 

Säkerheter om infrastruktur

Det vi kan vara säkra på är att vi befinner oss i en period av snabb förändring. Dagens tjänsteleverantörer och systemintegratörer kommer att behöva anpassa sig till nya krav på sina kunders IT-miljöer, inklusive den växande kommunikationen mellan olika system, plattformar och användare. Och när dataregleringen blir allt strängare måste allt vara snabbt och säkert: du måste ha full kontroll över var data finns för att möta de höga förväntningarna på säkerhet och prestanda som dina kunder och tillsynsmyndigheterna sätter.

Lokal hantering och lagring

Fler företag använder nu molntjänster och hybridinfrastruktur för att dra fördel av mer flexibla och skalbara lösningar, men med dessa fördelar uppstår nya anslutnings- och säkerhetsaspekter. Detta är särskilt relevant för myndigheter och andra offentliga enheter som hanterar känslig information. För dessa typer av kunder är datalagring ofta en avgörande faktor för att välja sin IT-infrastruktur: de kommer att kräva en omfattande säkerhetsstrategi och användning av kvalificerade partners i alla skeden av molnmigrering - för system, applikationer och data.

Kolokation och moln

Molnleverantörer som Microsoft, AWS, Oracle, liksom Google och IBM erbjuder god säkerhet med brandväggar och realtidsövervakning mot intrång och hot i det offentliga molnet. Men för de enheter med strikta lagkrav för lokal lagring och bearbetning av data räcker detta inte.

Tillhandahållare har svarat på detta med lokalt inhyserade privata molnbaserade tjänster, där applikationer körs och lagras lokalt, i landet, tillsammans med all data som produceras. Microsofts Azure Stack är till exempel en privat Azure-molnrelease för IaaS eller SaaS, där all bearbetad data lagras och kontrolleras lokalt. Detta innebär att organisationer kan dra nytta av moderna molntjänster, samtidigt som de fortfarande kan garantera hanteringen av all sin information i landet.

Som svar på denna efterfrågan har samarbete i neutrala datacenter framstått som ett alternativ för företagets datacenter. Dessa neutrala och lokala datacenter tillhandahåller privata direkta anslutningar till alla stora molnleverantörer, byggda för att säkerställa en snabb och säker anslutning. Detta stoppar dataöverföring, i motsats till vanliga internetlinjer som inte kan garantera samma prestanda eller säkerhet.

Hantera hybridmiljön

Naturligtvis kanske vissa organisationer inte behöver lokal datahantering för alla deras data och applikationer: vissa områden i deras verksamhet kan ofta placeras i det offentliga molnet.

För organisationer som använder ett kolocationsdatacenter kan IT-administration ofta hanteras med ett dedikerat gränssnitt, där administratören enkelt kan ansluta en privat anslutning till en eller flera molnleverantörer och hantera sina Wide Area Networks (WAN) på ett ställe. Hybriderna kan optimeras i linje med belastning och behov, utan att kompromissa med säkerhet eller prestanda.

Användarens tillgänglighet

Genom att erbjuda en mer flexibel miljö tillåter hybridmolnlösningar organisationer att lättare skala, effektivisera och implementera nya funktioner. De kan förbättra hanteringen av sina resurser, erbjuda bättre kontroll, och nu kan även organisationer som omfattas av strikta databehandlingsregler dra nytta av detta genom att använda säker datahantering från kolocationscentra och modeller. 

Det är tydligt att hybridmoln, och med det, kolokalisering och förbättrad molnsäkerhetssäkerhet, tillåter företag att inte bara trivas idag utan också skapa en framtidssäker miljö för morgondagen.

Framtidssäkra din kunds verksamhet

Vill du lära dig mer om hur du kan stödja din kund i framtidssäkring av deras verksamhet? Ladda ner vår IT-tjänstleverantörs transformationshandbok