Digitaliseringen skapar nya affärsmöjligheter

Den accelererande digitaliseringen i samhället innebär att datacenter får en ny roll i form av konnektivitetshubbar. Dessa hyperuppkopplade datacenter blir i allt högre grad marknadsplatser där det uppstår fantastiska affärsmöjligheter.

Av: Alexander Kehrer

Vi lever i en uppkopplad värld, och behoven av att enheter och system kan kommunicera kommer bara fortsätta att växa. Därför blir det allt viktigare för företag och organisationer att finnas i ett datacenter med säker uppkoppling till publika moln, partners, kunder, leverantörer och andra aktörer.

Säker kommunikation

Digitaliseringen ökar trycket på företag att framtidssäkra sin it-infrastruktur. Samtidigt blir det allt vanligare med en hybrid it-miljö. Företag använder allt fler moln- och co-location-tjänster beroende på vad som passar ändamålet bäst. Den här utvecklingen innebär att företag har allt färre system och applikationer i sina interna datacenter.

Säker kommunikation mellan system och plattformar blir livsavgörande. Det innebär ett växande behov av datacenter i form av konnektivitetshubbar, det vill säga hyperuppkopplade datacenter. Ett sådant är till skillnad från en traditionell datahall inte bara en plats för servrar och datalagring.

Vid dessa hyperuppkopplade datacenter kan publika moln, som AWS, Azure, Google och Oracle, privata moln och on-premise-system kopplas samman på ett säkert och effektivt sätt. Även affärskritiska system kan flyttas till on-premise i datacentret.

Den växande mängden data med allt högre krav på prestanda i dataöverföringen gör det allt viktigare för företag att inte vara beroende av osäkra publika internetuppkopplingar. Men genom direktuppkopplingar i datacentret kan de kringgå det publika internet och få bättre svarstider, prestanda och kapacitet.

Företag kan drifta sin it-infrastruktur vid sidan av molnplattformarnas on- och off-ramper för att få fördelarna med det publika molnet utan att behöva kompromissa med nätverksprestandan.

Skapar nya affärsmöjligheter

Konnektivitetshubbars roll som nav för datatrafik med direktanslutning till många molnleverantörer och nätoperatörer ger företag fantastiska möjligheter att snabba upp sin digitala transformation.

Fördelen med en hyperuppkopplad hubb är inte bara närheten till molnleverantörernas infrastruktur och viktiga internetknutpunkter, utan också en närhet till nya samarbetspartners, it-leverantörer och andra aktörer, vilket skapar helt nya affärsmöjligheter.

Interxion är en av de aktörer i Sverige i dag som kan erbjuda den här konnektiviteten genom sina hyperuppkopplade datacenter.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer hela den digitala ekonomin vara sammanlänkad i globala datanät. Hörnstenarna i dessa nät har sitt ursprung i dagens konnektivitetshubbar.