Så kan företag framtidssäkra sin digitala leverans

Med digitaliseringens framfart ökar mängden data samtidigt som allt fler enheter kopplas upp. Detta ställer högre krav på hur företag levererar sina tjänster och bygger sin arkitektur, inte minst med tanke på användarnas nolltolerans när det kommer till långa svarstider och sega uppkopplingar. Här blir connected co-location en möjliggörare för företag som vill framtidssäkra sin tjänsteleverans.

Av: Alexander Kehrer

Fler uppkopplade enheter och större mängder data gör att behovet av sömlösa leveranser ökar allt mer. Få företag har helt lyckats undvika problem med långsamma svarstider och otillgängliga tjänster vilket i slutändan påverkar användarnas upplevelse, vars krav är högre än någonsin. Oavsett om det gäller ett klick för att boka en resa i en taxiapp eller streaming av den senaste fotbollsmatchen så förväntar man sig att det ska fungera utan problem – och utan fördröjningar. För att kunna säkerställa en smidig leverans behöver IT-system vara placerade i ett uppkopplat datacenter.

Många ser på datacenter som ett ställe där man placerar sin IT men glömmer hur viktig konnektiviteten är. Kommunikation mellan system och plattformar blir affärskritiskt. I ett uppkopplat datacenter får du direktkoppling via en fysisk access till de publika molnen. Det ger både bättre säkerhet, prestanda och snabbare svarstider jämfört med uppkoppling över internet. Har man en digital produkt är detta extremt viktigt.

Optimering av affärsleveransen

Behovet av bra uppkopplingar, förbindelser och kommunikation till olika moln, plattformar, nätverksleverantörer och IT-leverantörer är stort samtidigt som datacentret blivit en naturlig handels- och mötesplats. Ett nav där datatrafik möts och transporteras mellan olika aktörer. Till Interxion vänder sig kunder som vill optimera sin digitala affärsleverans.

Det är viktigt att undvika att göra sig beroende av osäkra publika internetkopplingar i leveransen av sina affärskritiska funktioner. Vare sig du säljer biljetter eller erbjuder streamad media online så kan du räkna på de antal miljoner du förlorar under sekunderna som tjänsten ligger nere. Är tjänsten inte tillgänglig vänder sig ofta användaren till en konkurrent. Genom direktuppkopplingar i datacentret kan man kringgå det publika internet och få bättre svarstider, prestanda och kapacitet.

Säkerheten i fokus

När man väljer leverantör är ofta tryggheten och säkerheten en av de största faktorerna att ta hänsyn till. Utöver säkerhet i och med den direkta uppkopplingen erbjuder Interxion också datacentersäkerhet i form av fysisk säkerhet, accesser och SLA:er. Samtidigt erbjuder bolaget access till över 80 operatörer, flera CDN:er, ledande moln som AWS, Microsoft Azure, Google Gloud, Oracle och IBM Cloud samt en spelplan för aktörer som vill och behöver utbyta data med varandra.

Interxion är totalt neutrala och valet av leverantör ligger helt hos kunden. Förr tog man nätverket till kunden medan man nu tar kunden till nätverket. Vill man framtidssäkra sin leverans så måste man ha i åtanke att vi inte vet exakt vad som kommer att hända digitalt framöver men har du din IT hos en uppkopplad co-locationleverantör kommer du stå på stället där allt händer först.