Störningsfri digital kommunikation är en överlevnadsfråga – så lyckas ni

Digitaliseringen innebär att kommunikation utan störningar blir en överlevnadsfråga för allt fler företag. För att få hela molnpusslet att fungera behöver de god konnektivitet mellan de olika molntjänsterna och de it-system som de använder.

Av: Alexander Kehrer

I vår alltmer digitaliserade värld ökar mängden data snabbt samtidigt som allt fler enheter blir uppkopplade. Det skapar ett ökande behov av en kommunikation utan fördröjningar och störningar. Användarna accepterar inte längre långa svarstider och dåliga uppkopplingar.

Därför måste företagen optimera kommunikationen mellan it-system, plattformar, moln och slutanvändare. Alla ska kunna kommunicera med varandra.

Nya krav på nätverket

Förr hade företag alla sina it-system i sitt eget datacenter, och de hade en internetförbindelse och en webbplats för att kunna nå sina kunder och säkerställa att de anställda hade rätt digitala verktyg.

I dag är deras it utspridd. Det innebär att konnektiviteten blir oerhört viktig. För att effektivt kunna orkestrera sina utspridda it-system har många företag i dag etablerat sig i ett hyperuppkopplat datacenter. Tidigare tog man nätverket till företaget. Nu tar man företaget till nätverket.

Enligt en studie som har genomförts av undersökningsföretaget Research In Action på uppdrag av Interxion har över 95 procent av de svenska storföretagen infört, eller kommer införa inom de närmaste 18 månaderna, en integrerad multicloud-strategi.

För att kunna etablera en så bra multicloud-strategi som möjligt måste företagen finnas på en plats där de kan få fördelarna med publika moln utan att behöva bekymra sig om nätverksprestandan.

I ett hyperuppkopplat datacenter har företagen kommunikation med ett helt ekosystem av publika moln, lokala moln, partners, leverantörer och kunder. Genom direktuppkopplingar i datacentret kan företagen kringgå osäkra publika internetuppkopplingar och få bättre svarstider, prestanda och kapacitet.

Ny mötesplats ger nya affärsmöjligheter

Konnektiviteten har blivit affärskritisk. För ett företag som säljer digitala produkter eller tjänster är det uppenbart att konnektiviteten är en överlevnadsfråga. Om en online-tjänst inte är tillgänglig väljer kunderna en konkurrerande tjänst.

Men även för många andra företag är konnektiviteten mycket affärskritisk. Alla företag påverkas av digitaliseringen. Det här är definitivt en överlevnadsfråga för allt fler företag.

Det hyperuppkopplade datacentret är också en handelsplats och mötesplats för företag där det finns affärsmöjligheter i form av såväl leverantörer och partners som kunder.

Interxion är en av de aktörer i Sverige i dag som kan erbjuda den nödvändiga konnektiviteten genom sina hyperuppkopplade datacenter. Vi erbjuder en säker direktuppkoppling med fiberlina till alla ledande molnleverantörer, såsom Google, AWS och Azure. Uppkopplingen är inte beroende av internet. Det ger klara fördelar, exempelvis om stora mängder data ska flyttas mellan användare och molnet. Samtidigt är vi helt neutrala när det gäller vilka moln- och IT-leverantörer våra kunder använder.