Därför är valet av datacenter så viktigt vid flytt till molnet

De flesta företag vill ha fördelarna med en multimolnstrategi, men det gäller att välja ett datacenter som gör det möjligt att bibehålla prestanda och undvika säkerhetsrisker.

Tidigare brukade företag och organisationer äga sin egen infrastruktur, men idag inser allt fler att de inte har råd att låsa in sig i långsiktiga lösningar som inte kan anpassas till deras affärsmål kontinuerligt.

Med tanke på digitaliseringen och de utmaningar som företag möter i dag i en snabbt föränderlig värld är molnet nödvändigt för att de ska kunna ha en tillräckligt flexibel lösning och klara av konkurrensen på sina marknader.

Det kan finnas hinder och utmaningar som innebär att företag inte flyttar alla applikationer och all data till molnet. Därför är hybrid it den nya verkligheten. Det innebär att företag använder såväl molnlösningar som egna lösningar eller externa datacenter.

Ingen enskild molnplattform kan tillgodose samtliga behov som finns i olika delar av ett företag. De behöver kunna välja lösningar från flera olika molnleverantörer för att kunna uppfylla sina specifika krav. Genom att införa en multimolnstrategi kan de hitta de bästa tjänsterna och skapa den optimala lösningen för sin verksamhet.

Så får ni den perfekta miljön för att ansluta till molnet

Publika internet uppfyller inte kraven

Det finns nackdelar med att använda det publika internet för affärskritiska applikationer eller stora workloads. Risken är stor för att det uppstår problem med fördröjningar samtidigt som höga säkerhetskrav inte uppfylls. Om ett företag har ett eget lokalt datacenter som är anslutet till molnplattformar via internet kommer uppkopplingen bli allt långsammare i takt med att arbetslasten ökar.

Genom att placera sin hybrida it-miljö i ett colocation-datacenter, som Interxion i Stockholm, kan företag i stället kringgå det publika internet och ansluta direkt med en egen dedikerad lina till en eller flera molnplattformar, till exempel Microsoft Azure, Oracle Cloud, Amazon Web Services eller IBM Cloud.

Den privata uppkopplingen sker genom en kundportal, där det är enkelt att hantera flera moln i en överblick. Affärskritisk data kan skickas med hög överföringshastighet utan problem med bandbredd och fördröjningar. Det här är också den bästa lösningen för IT-tjänsteleverantörer som vill kunna erbjuda sina egna kunder hybrida molntjänster med en mycket hög servicenivå.