Så ställer du rätt krav när du väljer datacenter

De flesta företag är på en digitaliseringsresa där man går mot att modernisera sin IT. Under resan stöter många på utmaningar, främst kopplade till den ständigt ökande mängden data och huruvida man ska flytta all sin IT, eller bara delar av den, till molnet. Svenska företag har historiskt haft egna datacenter men allt fler börjar nu outsourca sin infrastruktur. Här är kraven du bör ställa på din nya miljö när du väljer ett externt datacenter.

Av: Alexander Kehrer

Mängden data och applikationer ökar i takt med att digitaliseringen tvingar företag att modernisera sin IT för att kunna vara konkurrenskraftiga. För bara några år sedan täckte ett eget datacenter många företags infrastrukturbehov, men kraven på snabba svarstider, flexibilitet och kostnadseffektivitet har nu gjort att företag i större utsträckning väljer hybrida IT-lösningar och externa datacenter. För att få maximal affärsnytta och rätt förutsättningar på sin digitala resa behöver man dock se till ett antal krav när man väljer outsourcing-partner. Nedan går jag igenom de tre viktigaste du bör ha i åtanke.

1. Är datacentret tryggt och säkert?

En grundläggande men väldigt viktig del när du väljer partner är att det är ett datacenter du kan lita på och som får dig att känna att du är i trygga händer. Du bör kravställa mot den fysiska säkerheten och att leverantören uppnår alla krav kopplat till detta. Oftast är det säkrare att flytta sin infrastruktur till oss istället för att flytta egna hallar eftersom att vi är experter på att just säkra dessa krav. Det innefattar allt från fysisk intrångssäkerhet och säkra accesser till SLA:er. Vetskapen om att ens infrastruktur är säkrad gör att man istället kan fokusera på sin egen affärsnytta.

2. Har datacentret konnektivitet och accesser till molnet?

Behovet av bra uppkopplingar och förbindelser till olika moln, plattformar, nätverksleverantörer och IT-tjänsteleverantörer är större än någonsin. Datacentret är numera en knutpunkt för datatrafik och IT-tjänster. Hyperuppkopplade co-location-datacenter är idag en viktig marknadsplats för företag där utväxling med data, IT-tjänster och trafik sker via direkta uppkopplingar i datacentret. Har man sin IT utspridd på olika molntjänster och ett kontinuerligt ökande innehåll i sin leverans blir snabba accesser kritiskt för verksamheten. Här är både latency, prestanda och säkerhet viktigt. Med en direkt lina upp till molnet istället för att gå via det publika internet så får du både säkerhet, snabba svarstider och kontroll över prestandan och kapaciteten. Dessa faktorer är idag mer eller mindre ett krav från dina användares sida så för att säkerställa din leverans bör detta ligga högt uppe på listan när du väljer leverantör.

3. Är datacentret framtidssäkrat?

Höga krav måste ställas på skalbarhet, flexibilitet och hållbarhet. Med den mängd energi datacenter förbrukar är det därför viktigt för företag som vill vara hållbara att ställa krav på att datacentret är klimatsmart. Vi på Interxion använder 100 procent förnyelsebar energi i alla våra datacenter i Europa och i Sverige återanvänder vi spillvämen från våra hallar och värmer årligen upp tusentals lägenheter i Stockholm. Med tanke på att IT rör sig snabbt och att det är väldigt svårt att veta vilken datamängd du kommer att ha om fem till tio år så är flexibilitet också en viktig faktor. Man måste ha möjlighet att skala upp och ned och kunna byta partners och leverantörer när behovet finns. Du måste säkra att ditt datacenter är anpassningsbart och framtidssäkrat. I framtiden kanske du vill ha access till en helt ny tjänst eller molntjänst och hos oss dyker de nya spelarna oftast upp först.

Läs mer om Interxion här