Tre viktiga krav du ska ställa när du outsourcar din it

Allt fler företag outsourcar sin infrastruktur och använder flera varianter av it-lösningar för att få fördelar som kostnadseffektivitet, flexibilitet och snabbare svarstider. Men det gäller att veta vilka krav man ska ställa på den nya miljön, innan man flyttar.

Av: Alexander Kehrer

Nästan alla företag vill nyttja fördelarna med molnet, men inte alla delar av deras infrastruktur kan flyttas till molnet. Därför har det blivit väldigt vanligt med hybrida lösningar. Det innebär att företag använder en mix av moln och on-premise-miljö. Många gånger blir företagens egna datacenter överflödiga och det datacenter organisationen väljer blir det nya on-premise-alternativet där även access till olika molntjänster erbjuds.

Tre grundläggande krav

Det är viktigt att veta vad man kan kräva av det datacenter organisationen outsourcar sin infrastruktur till och som kommer att fungera som den nya on-premise-miljön. Företag med svarstidskänsliga tjänster är ofta medvetna om detta och tar hjälp av sin it-leverantör.

Det är även viktigt att ställa krav på molnleverantörernas datacenter och det här är något som alla företag borde göra. Här är tre grundläggande krav att ställa i valet av en hybrid molnlösning:

1. Ställ krav på hur driften sker – det räcker inte med att ställa krav på datacentrets design

Datacentret är fundamentet för hela din it-miljö och precis som andra verksamhetskritiska funktioner i organisationen finns det både regulatoriska krav och lagar att förhålla sig till. Utöver alla grundläggande krav som fysisk säkerhet, accesskontroller och infrastrukturen i sig måste företag även få kontroll på hur driften och underhållet av datacentret sker. Vilka certifikat, processer och rutiner arbetar din leverantör efter – och hur dokumenteras detta? Hur ofta testar och optimerar leverantören infrastrukturen för att garantera din driftsäkerhet?

Här är det viktigt att inte glömma den mänskliga faktorn, hur arbetskraften i datahallarna utbildas och tränas är en av de viktigaste sakerna att se över och det ger dig ofta en indikation på det övergripande drift- och säkerhetsarbetet i datacentret.

2. Se till att ditt datacenter erbjuder maximal tillgänglighet och säker anslutning till molnet

Precis som att det är självklart att datacentret ska erbjuda en mängd kopplingar till olika telekomoperatörer är det idag lika viktigt att det erbjuder kopplingar till många olika molntjänster, både direkt i datacentret och genom olika accesstjänster. Genom detta kan du säkert och med snabbhet flytta data mellan olika molntjänster och din on-premise miljö.

Att välja ett datacenter med access till en mängd olika molnleverantörer skapar dessutom en försäkring för framtiden då du enkelt kan addera molntjänster varefter behovet i din verksamhet förändras.

3. Säkerställ att datacentrets geografiska placering är rätt för att klara av snabba svarstider som krävs i din digitala affär – det kan även stötta ditt hållbarhetsarbete!

Beroende på hur din affär ser ut är snabba svarstider en extremt viktig komponent. Det tydligaste exemplet är givetvis handel med värdepapper som sker inom loppet av millisekunder, men allt fler organisationer är beroende av snabbhet. Därför är det viktigt att välja ett datacenter placerat i Sverige, med många kopplingar till både operatörer och molnleverantörer och med en närhet till både anställda och affärsnätverk. På detta sätt säkerställer er organisation snabba svarstider.
Detta ger dessutom i flera fall även en positiv hållbarhetseffekt då en del datacenter som är placerade i storstadsregioner nära kunderna återvinner värme till fjärrvärmenätet.

Värme som annars pumpas rakt ut i luften värmer istället upp lägenheter eller kontorskomplex i närheten vilket naturligtvis är bra. För många organisationer med hårda krav på hållbarhet kan valet av datacenter stötta hållbarhetsmålen samtidigt som det lever upp till kravet på snabba svarstider.