Så blir datacentret nyckeln till framgång i era molnstrategier

Nordiska företag satsar på molnet, och framför allt kombinationen av olika molntjänster.  Den digitala transformationen driver på utvecklingen och många företag brottas idag med frågan om vilken strategi som är den rätta i framtiden – vad stannar i det egna datacenter och vad flyttas till molnet? 

Den största tillväxtmotorn på de nordiska IT-marknaderna är den ökade användningen av molntjänster, men en lösning passar inte för allt. Verkligen stavas hybrid och multi.

Dessutom spelar direktkopplingen till molnen en fundamental roll för en modern multicloud-lösning. Det visar undersökningen IDC Nordic Multicloud Survey 2019, där 200 nordiska företag med fler än 100 anställda intervjuades.

Betyder det att enbart molnet är svaret på alla företags frågor? Svaret är oftast nej. En kombination av privata- och publika moln, så kallat hybridmoln, kommer vara den mest kostnadseffektiva lösningen för de flesta företag för ett långt tag framöver. Samtidigt kommer colocation-datacentret att bli en ännu viktigare pusselbit framöver. 

”Cloud where it makes sense”     

IDCs undersökning visar nämligen att drivkraften för molntransformationen bland de nordiska företagen inte är att spara kostnader, en så kallad ”cloud-first”-strategi. Istället handlar det om ”cloud where it makes sense”, alltså hur molnet utvecklar företagets affär och it-leverans.

Olika alternativ har olika styrkor. Viss data och vissa applikationer lämpar sig inte för att flytta till molnet, till exempel på grund av kostnads- eller regulatoriska skäl. Företag bör se till att deras datacenterstrategi stärker företagets affär.

Traditionellt har de flesta företag utvärderat val av datacenter primärt baserat på faktorer så som design, säkerhetsklass, tillförlitlighet, pris och geografisk plats. I sin rapport skriver IDC att utvecklingen mot hybrid- och multicloud gör att direkt konnektivitet till molnet blir en avgörande faktor för företagens framtida datacenterstrategi. Och att detta kommer att särskilja datacenterleverantörerna från varandra.

Självklart måste certifieringar, säkerhet och drift vara i toppklass men i en hybrid framtid kommer valet av datacenter också att styras av möjligheten att få en enkel och direkt tillgång till publika moln, privata moln, leverantörer och partners – allt under samma tak.

Direktkopplade datacenter möjliggör för en modern IT

Ett direktkopplat datacenter är en möjliggörare för en modern IT, som kan anpassas efter företagens förändrade behov.

IDC konstaterar i undersökningen att molnet kommer förändas markant de närmaste fem åren, och slår samtidigt fast att framtidens digitala arkitektur består av colocation-datacenter, on-premise datacenter och hyperscale datacenter.

Även hur företagen orkestrerar sina multicloud-lösningar kommer att förändras. Idag görs det vanligen av företagens egna it-avdelningar men framöver spås tjänsteleverantörer få en allt större roll.

Det moderna colocation-datacentrets roll kommer att vara att möjliggöra en bas för företag i den här utvecklingen, samt att erbjuda fysisk plats nära de publika och lokala molnen.

På Interxion, inklusive Interxions datacenter i Stockholm, erbjuder vi en säker direktuppkoppling med fiberlina till alla ledande molnleverantörer, så som Google, AWS, Oracle, IBM och Microsoft Azure. Uppkopplingen är inte beroende av internet. Det ger bättre responstider, mer kapacitet, högre säkerhet och högre användarnöjdhet.

I takt med att företag flyttar mer och mer av sin IT till en molnbaserad lösning börjar de inse fördelarna med att finnas i ett datacenter som ger direkt och dedikerad tillgång till både publika och lokala moln. När företaget har konstaterat att säkerhet och certifieringar finns på plats kommer anslutningarna till molnet att vara avgörande för deras val av datacenter.

Läs mer om och ladda ner IDC Nordic Multicloud Survey 2019 här