Konnektivitet - avgörande för fortsatt affärsverksamhet

David Pumford, Director Product Innovation, Interxion

I påfrestande tider som dessa påverkas den dagliga verksamheten i alla branscher; tillväxtprognoser justeras och beredskapsplaner aktiveras i en takt och omfattning som vi sällan skådat. Den snabba omställningen från kontorsmiljö till hemmakontor har tvingat företag till att hitta innovativa lösningar för att fortsätta leverera högkvalitativa kundupplevelser via digitala kanaler.

För att bibehålla effektivitet och fortsätta hålla verksamheten i rullning har planerade digitala transformationsprojekt tydligt påskyndats. Webbaserade videokonferenser, direktmeddelanden och samarbetsverktyg har med blixtfart adderats till i den befintliga digitala arkitekturen. Företag som lyckas att fortsätta bedriva sin verksamhet, kommer att ha stor hjälp av verktyg som dessa för att överleva i dessa rådande oroliga tider. Att den pågående digitaliseringsprocessen är här för att stanna är mycket tydligt.

Företag som levererar SaaS-tjänster, och som tidigare har förlitat sig på verksamhetsoptimerade nätverk, ser nu själva över sina respektive nätverksstrategier för att säkerställa att dessa plattformar har den räckvidd och stabilitet som krävs.

En nyckelfaktor som nu också måste beaktas, är om nätverksförbindelsen mellan dina anställda och affärsverktygen är tillräckligt starka för att kunna stödja din verksamhet i det nya normala. Dålig anslutning innebär fördröjd tillgång till information med minskade möjligheter till samarbete och innovation, vilket i slutändan hämmar produktiviteten och resulterar i undermåliga kundupplevelser.

Företag och IT-leverantörer måste därför agera snabbt för att säkerställa att de har direkta och flexibla förbindelser, så att både anställda och kunder förblir så opåverkade som möjligt.

Hemarbete kräver nya lösningar

Så vad innebär egentligen detta ”nya normala”? Enkelt svarat har internettrafiken förändrats dramatiskt sedan krisen inleddes då majoriteten av medarbetarna arbetar hemifrån och i sin tur använder betydligt fler webbaserade applikationer.

Denna ökning på mellan 20–50 % för SaaS-tjänster och nätverks- och innehållsleverantörer har resulterat i en lavinartad ökning i trycket på internetknutpunkter och privata anslutningar direkt mellan nätverken. Centrala datatrafikhubbar behövs alltså nu mer än någonsin, då dessa säkerställer att verksamhetskritiska applikationer har den fysiska räckvidd som krävs för att nå såväl interna affärsnätverk som externa hemnätverk, och även access till de IT-plattformar som används.

Nätverken i hemmakontoren håller nu på att bli de nya affärsnätverken, vilket tvingar de nationella och internationella teleoperatörerna att snabbt optimera deras strategier för ”nätverks-edgerna”, de vill säga accesspunkten nära användarna. Detta trots att de vanliga affärsbaserade SLA:era inte längre garanteras samt att många av de mindre teleoperatörerna inte optimerar sina IP-nätverk för de affärskritiska plattformarna.  

Detta skapar nya orosmoln för SaaS-leverantörerna, som är i behov av en tillförlitlig anslutning för att kunna erbjuda kunderna en bra upplevelse, även vid fördröjning och ökad trafikvolym. Likväl som för de mindre teleoperatörerna som behöver kunna stödja deras företagskunder och sin tur deras anställda i att kunna använda sina digitala affärsverktyg.

Ökningen av antalet privata anslutningar och nyttjandet av internetknutpunkter är direkt kopplad till nätverksledet som ska försöka svara på denna nya dynamiska situation. Ömsesidig peering mellan SaaS-tjänster och de mindre teleoperatörerna som görs via de lokala internetknutpunkterna har en direkt effekt på slutanvändarnas upplevelse.

Peering hjälper de mindre nätverksleverantörer när det gäller att få tillgång till en mängd olika plattformar inom olika branscher ifrån en och samma plats. Det är just därför vi nu ser en betydande ökning av dessa privata kopplingar för att olika parter ska kunna möta dessa behov och krav. Privata direktkopplingar mellan nätverk som är samlokaliserade ökar också skyddet för känslig trafik som t.ex. VoIP- och VoD-baserade tjänster.

Vi vet att det pågår en omställning mot en högre grad användning av publika molntjänster, såsom AWS, Microsoft Azure och Google Cloud, och att detta kommer att innebära att vissa av dessa problem därmed begränsas. Men företag som implementerar hybrid- och flermolnsstrategier behöver fundera över hur deras miljö ska anslutas mot såväl de interna- som externa nätverken.

Försämrad prestanda och dåliga anslutningar är ett bekymmer för många företag, nätverksleverantörerna och SaaS-tjänster. När medarbetarna inte har den uppkoppling som krävs för att kunna arbeta effektivt påverkas naturligtvis företagens resultat negativt.

I dag lägger företag större vikt än någonsin vid att skapa rätt konnektivitetslösning mellan verksamhetsbaserade applikationer och hemnätverken. Allt då detta är en förutsättning för att företagen fortsatt ska kunna bedriva sin verksamhet och SaaS-bolagen leverera sin tjänster.

Tjänsterna som hjälper verksamheten på vägen

Interxion erbjuder lösningar för dessa nya utmaningar och med hjälp av Cross Connects finns flera anslutningsmöjligheter som gör det enkelt för företag att förbättra svarstider och prestanda. I våra colocation-datacenter upprättas då direkta förbindelser mellan företaget och dess samarbetspartners, leverantörer och kunder, på ett flexibelt och skalbart sätt. Detta gör det smidigare för företag att fortsätta bedriva den dagliga verksamheten, trots ökade krav på konnektivitet.

I våra nätverksneutrala datacenter finns dessutom accessnoder för en rad internetknutpunkter, och med hjälp av remote peering kan företag ansluta från samtliga av våra datacenter till önskad partner och till den bandbredd som önskas. Allt som krävs är en cross-connect till en Interxion-plattform som gör det möjligt att upprätta privata anslutningar till flera tredjepartsplattformar på begäran.

Skalbarhet och flexibilitet är av största vikt för att fortsätta kunna bedriva sin verksamhet. Nätverken måste nämligen kunna hålla jämna steg i takt med att efterfrågan förändras. Remote peering kan erbjuda företag den flexibilitet och smidighet som krävs i dessa tider, med möjlighet att skala upp eller ner efter behov. Interxion erbjuder även kortfristiga remote peering-avtal för att kostnadseffektivisera för företag. Vilket uppskattas i tider då det i stort sett är omöjligt att förutsäga hur länge det rådande läget kommer att hålla i sig.

I påfrestande tider som dessa, är Interxions högt uppkopplade och neutrala datacenter en one-stop-shop, och nyckeln till en mängd olika anslutningsmöjligheter. På så sätt får företag tillgång till den infrastruktur som krävs för att förbli uppkopplade och fortsätta leverera de tjänster som deras anställda behöver och kunder efterfrågar.

Klicka här för att läsa mer om hur Interxion erbjuder den konnektivitet, skalbarhet och flexibilitet som krävs för att fortsätta kunna bedriva er verksamheten utan avbrott.