Planera för kontinuerlig verksamhet med samlokaliserade datacenter

Giuliano Di Vitantonio, Chief Marketing and Strategy Officer, Interxion

I takt med att vårt samhälle blivit allt mer digitalt har företag runt om i världen börjat möjliggöra för sina anställda att kunna arbeta på distans. Redan före den globala COVID-19-pandemin har forskningen visat på att nästan två tredjedelar av världens yrkesverksamma redan 2018 arbetade på distans minst en dag i veckan. Delvis drivet av växande krav från de anställda på flexibla arbetstider, och kombination med att man nu har robusta och tillförlitliga bredbandsuppkopplingar i hemmen.  Det senaste decenniet har visat att distansarbete inte bara är en växande trend – det är framtidens arbetssätt, och framtiden är nu här. 

Distansarbetets växande popularitet innebär stora förändringar i de verktyg vi använder och hur vi kommunicerar och samarbetar, eftersom det nu i större utsträckning än någonsin tidigare kräver användning av digitala plattformar, ny tekniska lösningar och felfria uppkopplingar. Men i takt med att företag övergår till distansarbete utsätts deras IT-miljöer för större påfrestningar. Därför måste företag fokusera på att se till att verksamhetsdriften kan fortsätta att fungera som vanligt. 

Anställda som arbetar hemifrån måste kunna samarbeta sinsemellan och prestera som vanligt, för att fortsätta med innovation och skapa nya lösningar för deras kunder – vilka även idag är allt mer beroende av digitala resurser. Men verkligheten visar på att många företags IT-infrastruktur inte är uppbyggd för att klara ett ökat behov av uppkoppling, snabba svarstider samt direktanslutningar till molnet.

Företag behöver en kraftfull infrastruktur som är tillförlitlig för att kunna leverera de tjänster och upplevelser som kunderna förväntar sig. Det är inte alltid bäst att drifta den här typen av infrastruktur i en egen datacenter-anläggning, eftersom de flesta företag inte har de resurser eller den expertis som krävs för att göra detta på ett effektivt sätt. 

Vad krävs egentligen för att erbjuda de pålitliga, högpresterande konnektivitetslösningarna som företag behöver för att fortsätta hålla verksamheten igång och utan avbrott? Direkt tillgång till en uppkopplat community ger snabbhet. Som en fungerande ryggrad i vårt nuvarande digitala samhälle är colocation-datacenter en central nod där företag kopplar sig med deras partners, leverantörer och kunder, samtidigt som de ger flexibilitet och skalbarhet för företag att hantera framtida tillväxt.

Utöver kostnadsbesparingar vad gäller IT-infrastruktur och förbättrad nätverkssäkerhet, ger colocation företag de anslutningsmöjligheter, den motståndskraft, de svarstider och säkerhet som krävs för att se till att medarbetarna kan prestera optimalt och bibehålla produktiviteten. Detta för att de anställda sedan i sin tur ska kunna fortsätta leverera maximal upplevelser till företagets kunder. Oavsett om de anställda arbetar ifrån kontoret eller på distans möjliggör datacenter för företag att kunna möta kundernas ökade digitala krav.

Interxions perspektiv på hur företag upprätthåller kontiuitet:

 •  ”Företag har tre hörnstenar i allt de gör: förbättra användarupplevelsen, kostnadseffektivisera, minimera riskerna. Distansarbete är en del av alla de tre hörnstenarna och har blivit en de facto-standard i företagsvärlden. Företag som hamnar på efterkälken får det tufft i det nya klimatet och kan faktiskt potentiellt förlora kunder. Det är av största vikt ha en robust digital strategi för såväl kunder som medarbetare – idag och i framtiden” William Fenick, VP Enterprise, Interxion
   
 • ”Under Covid-19-pandemin har efterfrågan på vissa tjänster ökat, som videokonferensverktyg, streaming tjänster och online-spel. Samtidigt som trafiken nu har varit konstant under hela dagen istället för de normala topparna och dalarna man annars normalt ser. Som datacenterleverantör är vårt ansvar att vara en flexibel och agil partner för att möjliggöra för våra klienter att möta denna efterfrågan. Det gör vi bland annat med hjälp av våra cross connect-tjänster, genom till att addera extra kapacitet och hands and eyes-tjänster där våra tekniker bistår våra kunder i dessa utmanande gånger, säger Bryan Hill, Director Platforms, Interxion.
   
 • ”Colocation, och framför allt moln- och operatörsneutrala, ger företag möjlighet att samarbeta med flera olika nätverksoperatörer, vilket säkerställer att trafik från viktiga applikationer kan fördelas över flera nätverksleverantörer för redundans.  Detta innebär att om en operatör har tillfälliga driftfel, så påverkas inte slutanvändaren” Mike Hollands, Director Market Development & Strategy, Interxion.
   
 • ”Eftersom företagen har migrerat kritisk arbetslaster till molnen, har de redan börjat hanterat de växande krav på anslutning till vad som i huvudsak har blivit en allt mer distribuerad infrastruktur. Nu, med anställda som arbetar på distans, har det snabbt växlat över till ett arbetsklimat där samarbetet mellan kollegor sker hemifrån via videokonferenstjänster. En identisk förändring sker hos kunder som behöver få tillgång till tjänster digitalt, vilket gör det extra tydligt när det finns brister i infrastrukturen. För många företag öppnar detta upp för att påskynda sitt digitaliseringsarbete och från grunden se över sin infrastruktur så att den bättre kan möta nya utmaningar och är redo för framtiden.
   
 • Ett colocation-datacenter erbjuder den perfekta plattformen som bas att bygga nätverket utifrån, eftersom de erbjuder direkt åtkomst till molnplattformar, internetknutpunkter, leverantörer, ISV:er och tjänsteleverantörer. Den samlade styrkan hos dessa uppkopplade communities tillhandahåller alla ingredienser som företagen inte själva kan bygga upp och vilket hjälper dem att klara sina utmaningar och framtidssäkra sina infrastrukturer, säger Jan-Pieter Nentwig, Director of Strategy Marketing, Enterprise Direct, Interxion.

Vill du veta mer om hur Interxions colocation-tjänster kan hjälpa er verksamheten klickar du här.