Dagens AI-satsningar ökar investeringarna i kraftfull infrastruktur

Av Bryan Hill, Director of Platforms, Interxion

Under de senaste åren har artificiell intelligens (AI) vuxit i betydelse som en nyckelkomponent för affärsutveckling och framgång. Faktum är att en undersökning av McKinsey Global AI visar på en årlig ökning med 25 procent i användningen av AI för standardiserade affärsprocesser hos företagen.

Studien visar även att majoriteten av företagen använder AI inom specifika områden som direkt kan leda till försprång i branschen. Ett telekomföretag använder exempelvis AI för virtuella agenter för att förbättra servicen för sina kunder. Men de företag som är mest framgångsrika i sin implementation är de som helt integrerar AI i flera olika delar av sin verksamhet, allt från marknadsföring till produktutveckling och företagsstrategi.

Fördelarna med att integrera AI i olika affärsprocesser är många. Samma McKinsey-undersökning fann att 63 procent av företagen som har börjat implementera AI i hela sin verksamhet ökar sina intäkter som ett resultat. Att skapa nya AI-baserade produkter och innovationer eller använda AI för att utforma effektiv prissättning ger nya möjligheter till intäkter.

Förutom intäktsökningen hjälper också AI hela 44 procent av företagen med att genomföra kostnadsbesparingar. Till exempel är tillverkning och supply chain management möjliga områden för potentiella besparingar. AI kan göra det möjligt för företag att optimera avkastning och energianvändning, samt öka hastigheten under tillverkningsprocesser, och dessutom analysera utgifter inom leveranskedjan och förbättra logistiknätverket.

Då etableringstakten av AI fortsätter att öka, vad är det som får företag att faktiskt se de potentiella fördelarna och därefter skala upp sina initiativ? Från affärsverksamhetssidan, är det de företag som tidigt inser värdet av att rikta blicken mot affärsvärdet, analys och IT, och investera i kunskap för att se till att både affärs- och teknikfunktionerna har de färdigheter som krävs för att skala upp AI-projektet.

Men för att verkligen skörda fördelarna med AI måste företag också investera i den kraftfulla, uppkopplade och högpresterande infrastruktur som krävs för att stödja AI-miljöerna. Tekniken och infrastrukturen som krävs för att genomföra AI-strategier är unik och komplex, den ska klara allt från att hantera enorma mängder processorkraft till att kunna överföra stora mängder data. Att distribuera AI i stor skala kräver robusta datacenter konstruerade för hög densitets IT-miljöer som körs oavbrutet, med garanterad kapacitet för kraft- och kyla.

Konnektiviteten är också avgörande för en lyckad implementering. En säker och fungerande hybridmolnarkitektur gör det möjligt för företag att transportera datan från datacentret och edge-punkten genom publika molnplattformar och till själva bearbetningsplatsen. Dessutom, att koppla ihop data från den inledande hypotesen till faktisk djupinlärning, kommer kräva högpresterande interkonnketivitet för att optimera datatransporten och reducera svarstiden mellan inhämtning, träning, simulation och produktoptimering. Ledande moln- och innehållsplattformar har sedan länge skördat fördelarna av en sådan IT-arkitektur. Nu gör företagen detsamma för att skapa ett försprång, genom egen framtagen data, för att vinna konkurrensfördelar.

Få företag har resurser att bygga denna typ av miljö i sina egna datahallar, och de publika molnen är inte alltid optimalt. Därför vänder sig företag till colocation-datacenter som oss på Interxion, som erbjuder den infrastruktur som kan stödja dessa AI-miljöer. Som certifierad partner till NVIDIA DGX-Ready Data Center-programmet erbjuder vi företag den optimala grunden för att utveckla och skala AI. Alla våra datacenter, inklusive Interxion i Stockholm, är byggda för att stödja AI, djup inlärning och en hybridmolnsarkitektur, och tillsammans med NVIDIA tillhandahåller Interxion de skalbara och flexibla miljöer som företag behöver för att möjliggöra innovation och framtidssäkra sin AI-strategi.

Klicka här för att lära dig mer om hur Interxion kan hjälpa ditt företag accelerera era AI-initiativ.