di blogg mobil

Valet av datacenter blir avgörande i den digitala kapplöpningen

Allt fler företag pressas till att snabba på sin digitaliseringsprocess för att öka sin konkurrenskraft, innovationsutveckling och samtidigt effektivisera sina verksamhetsprocesser. Samtidigt upptäcker företag att de måste se över sin IT-strategi, hela vägen ner till det faktiska datacenter som kommer att utgöra framtidens IT-infrastrukturella fundament – ty annars kommer de att bli omkörda av sina konkurrenter.

Covid-19-pandemin har påtagligt påskyndat den digitala omställningen för företag, och det har blivit tydligt hur stora datamängder smidigt måste kunna transporteras mellan företag, anställda och kunder.

Peder Bank är nordisk VD på Interxion och han har över 40 års erfarenhet inom IT och mer än 20 år på företaget. Han understryker vikten av att företag faktiskt investerar i att utveckla sin nätverks- och datacenterstrategi parallellt med att man utvecklar en modern IT-infrastruktur och molnstrategi.

– 5G kommer på allvar att sparka igång digitalisering eftersom det gör det möjligt att transportera mycket större mängder data. Här kommer AI och IoT att dominera nästa generations teknologi. Företag måste förbereda sig för detta skifte genom att redan nu bygga sin nätverksarkitektur, där datacentret utgör fundamentet för framtidens IT-leverans och strategi.

Dagens uppkopplade digitala värld har lett till en allt mer fragmenterad IT-infrastruktur för företag, där olika IT-miljöer, data, applikationer, enheter och användare friktionsfritt ska samverka. Allt fler företag börjar nu flytta det egna nätverket närmare molnen och till strategiska datatrafikhubbar för att optimera och förenkla sin nätverksarkitektur.

Närheten till molnens accesspunkter bör definiera strategin
Digitalisering öppnar upp nya möjligheter, marknader och funktioner, men ställer också helt andra krav för företagets IT-infrastruktur. Enligt analysföretaget Gartner kommer 40 procent av de digitala arbetsprocesserna år 2025 att ske i publika moln. Det betyder att 60 procent sker på andra ställen, som i egna datahallar, colocation-datacenter, i privata moln eller i en mixad hybrid av dessa.

– För mig går användning av molnet och colocation hand i hand, och framtiden kommer att domineras av hybrida multimolnsmodeller. Här kommer hyperuppkopplade datacenter, som de Interxion tillhandahåller, att bli en strategisk partner för företag. Genom colocation kan företagen dra full nytta av molnets fördelar, få kostnadseffektiv konnektivitet med låg latens och samtidigt bibehålla full kontroll på den egna IT-miljön.

Genom att outsourca sitt datacenter kan företag fokusera på sin kärnverksamhet. Datacenterdriften kan i stället skötas av en dedikerad colocation-partner.  Då skapas ett fundament för lösningar som är snabbare, säkrare, mer flexibla och dessutom enkelt skalbara.

Många förknippar digitalisering med internet och en diffus bild av något ”uppe i molnet”. I verkligheten utgörs kärnan av det fysiska kabelnätverk som tillhandahåller global kommunikation mellan användare, företag, moln och datacenter. Publika internet används ofta för att ansluta dessa olika parter, men eftersom internet har sina begränsningar kan det leda till minskad produktivitet och missnöjda kunder.

Genom dedikerade förbindelser mellan egna IT-miljöer och till de publika molnen, via molnplattformarnas så kallade on-off ramps, kan företag undvika vissa av dessa risker och bli helt avgörande för strategin och att vinna den digitala kapplöpningen.

Rätt plan från start med hållbarhet
Peder Bank påpekar också att företag bör beakta en hållbar framtid när de moderniserar sin IT-infrastruktur. Interxion, som snart öppnar sitt sjätte datacenter på sitt campus i Stockholm, använder enbart 100 procent förnybar energi, och återvinner dessutom spillvärme från datahallarna. Denna spillvärme levereras till fjärrvärmenätet där det används till att värma upp hushåll i staden.

– Jag har under mina mer än 20 år på Interxion på nära håll varit en del av utvecklingen mot en uppkopplad, hållbar digital värld. Många företag som vänder sig till oss levererar uppkopplade digitala tjänster och kräver hög säkerhet. Tillsammans bidrar vi till ett grönare och mer hållbart IT-klimat, avslutar Peder Bank.

Klicka här för att ladda ner ett White Paper från Interxion om att bygga en nätverkshubb inför en tid av förändring