aws_mob_banner

AWS – i ett anslutet colocation-datacenter nära dig

Interxion, som är en del av Digital Reality, validerar sina datacenter i Europa för driftsättning av AWS Outpost. Detta innebär, att Interxion nu är AWS outpost ready.

Harm Joosse, Director Strategy & Business Development Cloud Platforms

AWS

I vårt tidigare blogginlägg ”Maintaining data compliance in a hybrid IT architecture” talade vi om att hantera data och regulatoriska krav i en hybrid IT-arkitektur, samt hur globala företag genom att distribuerar Data Hub för AWS-utposters på PlatformDIGITAL® kan lösa Data Gravity-utmaningar.

När företag vill fortsätta sin resa mot molnmigrering använder de flesta en hybridmolnsstrategi (AWS: 71% av företagen väljer hybridinstallationer), eftersom hybrid-IT gör det möjligt för företag att kombinera fördelarna med moln och privata datacenter. 

Men när man inför en hybrid-IT-strategi, i synnerhet i Europa där suveränitet är en viktig fråga, måste företagen veta var deras data befinner sig. Det gäller framför allt införandet av lagstadgade restriktioner, inklusive GDPR och dataskyddsinitiativ som GAIA-X. 

Medan AWS Outposts hjälper till att hantera dessa problem relaterade till dataresidens, liksom problem relaterade till latens och Edge-databehandling, vill vi fördjupa oss lite för att utforska fördelarna med att använda AWS Outposts i våra colocation-anläggningar. 
 

Rätt plats för driftsättning av AWS Outposts

Dessa föränderliga verksamhetskrav gäller även den fysiska plats där AWS Outposts är utplacerade. Från konventionell företagshantering av data och utökning av SaaS-erbjudanden till distribuerade lösningar som onlinespel där svarstider är avgörande, kan fullt hanterade AWS-tjänster som körs i Interxions datacenter dramatiskt utöka företagens syn på molnanvändning. Colocation är skräddarsytt för att uppfylla dessa krav: oavsett om det handlar om rack för hög densitet som kan hantera högre datorkraft i mindre utrymmen, tillgänglighet till redundanta och dedikerade anslutningar med hög bandbredd till AWS-regioner (där Direct Connect PoP är etablerade på de flesta av våra marknader, inklusive Stockholm och Köpenhamn), fysisk säkerhet i datahallen eller tillgång till en omfattande community av anslutningsleverantörer och systemintegratörer som erbjuder mervärdestjänster utöver våra infrastrukturtjänster.

 

Konsekvens av AWS-modell med delat säkerhetsansvar

Med AWS Outposts levererar kunderna AWS-molntjänster till sin egen datacentermiljö, vilket har stor betydelse för AWS-modellen med delat säkerhetsansvar. AWS modell för delat ansvar beskriver säkerhetsrollerna och ansvarsområdena mellan AWS och kunden. Som en del av denna modell ansvarar AWS för säkerheten i molnet, men eftersom AWS Outposts används utanför AWS egna datacenter ansvarar kunderna för att certifiera sig för fysisk säkerhet och åtkomstkontroll runt AWS Outposts samt miljökrav för sin valda anläggning.  Genom att föra in AWS fullt hanterade infrastruktur och molntjänster i ändamålsenligt byggda och säkra colocation-datacenter, kan företag påskynda sin molnimplementering samtidigt som kan känna sig trygga med att efterlevnaden av säkerhetsföreskrifterna upprätthålls.

 

Interxion har validerade datacenter för AWS Outposts på 11 marknader i Europa

Interxion: ett Digital Reality-företag som har samarbetat med AWS för att validera anläggningar på 11 europeiska marknader för AWS Outposts – och fler följer. Validering säkerställer att företag inte behöver ägna onödig tid åt att oroa sig för molnbaserade nätverk eller driva och underhålla datacentren i enlighet med AWS-standarder. Det här gör vi dagligen. 

Interxions kunder kan lita på att våra anläggningar har tillgång till redundant kraftförsörjning och nätverksanslutning samt omfattande fysisk säkerhet, racksupport och kylning. Detta eliminerar behovet av en validering av platsutvärderingen före installation. Det innebär att kunder snabbt och effektivt kan driftsätta AWS Outposts på någon av de 11 platserna i Europa, inklusive Stockholm, och ansluta till ett nätverk med över 280 datacenter över hela världen via PlatformDIGITAL®, Digital Realtys globala infrastrukturlösning.

 

•    Ladda ner information om Data Hub för Outpost här 

•    Vid 2020-års Marketplace Live-evenemang diskuterade Rob Czarnecki, AWS Outposts Principle Product Manager, med vår Senior Vice President, Platform Growth and Marketing, Tony Bishop, hur AWS Outposts med Data Hub driver utvecklingen av nästa generations hybrid-IT-lösningar för företag - titta på deras samtal här.