Ökad tillväxt och snabbare time to market med rätt datacenter

Utan stabil och välbyggd infrastruktur stöter många digitala verksamheter på patrull. Huruvida fartguppen orsakas av krav på regelefterlevnad, fel i existerande system eller förlorad tillit på grund av avbrott är svårt att förutsäga; med rätt datahall, tillgång till partnernätverk och molnplattformar samt gedigen infrastruktur kan dock de flesta stå väl rustade för eventuellt grus i maskineriet.

Ett gediget förarbete kan ibland kännas som ett nödvändigt ont innan man når den spännande delen, såsom smarta funktioner och innovativa lösningar. Brister i grundinfrastrukturen kan dock få stora konsekvenser, det menar Martin Svensson och Duke Aschan på på den globala datacenteraktören Interxion: A Digital Realty Company.

– Korrekt utformad IT-infrastruktur innebär reducerad risk för driftstopp och snabbare återhämtning om något trots allt skulle hända. Detta medför i sin tur ökat förtroende från kunderna, vilket är centralt för de som arbetar med finansiella verktyg och instrument, säger Duke Aschan, som är sälj-och kundansvarig för finansiella tjänster. 

Interxions avancerade datacentertjänster används av några av världens och Sverige ledande företag för att leverera sina digitala lösningar, däribland över 250 finansiella aktörer i Europa, inom allt från försäkring och banker till fintech och betallösningar. Därför har Interxion stor förståelse för branschens behov och utmaningar. Martin Svensson, nordisk affärsutvecklingschef, säger att grundinfrastrukturen i förlängningen kan anses vara en del av en mer övergripande säkerhetsstrategi, och därtill en nyckelfaktor för tillväxt och snabbare time-to-market.

– Något så enkelt som ett elavbrott eller felaktigheter i ett kylsystem kan innebära enorma kostnader och ha förödande konsekvenser för en finansiell verksamhet. Avbrotten kan till exempel bedömas vara avtalsbrott eller en oförmåga till regelefterlevnad, vilket i sin tur kan leda till stora böter för dessa aktörer, säger Martin.

Direkt koppling till molnets noder

Dagens IT-behov rör sig allt mer mot en hybridmodell, där användningen är mer utspridd och förlitar sig mer på molntjänster. Mot denna bakgrund är det centralt att skapa förutsättningar för hybrida IT-miljöer och att ha en tydlig strategi kring hur och var man kopplar upp sig till molnet. Martin betonar att få hallar i Sverige åtnjuter stabiliteten av en direkt koppling till molnet på samma sätt som Interxions colocation-center, där kunderna i praktiken är samlokaliserade med molnets noder och därför utan omvägar kan koppla upp sig till alla de ledande molnen, såväl publika som privata. Att ha rätt datacenterfundament stärker möjligheten att balansera hastighet med innovation och kvalitet – samtidigt som man som finansiell aktör lever upp till satta säkerhetskrav. Molnet är en accelerator för innovation. I takt med att man behöver skala upp kompletterar molnet och colocation varandra. Att kunna arbeta strategiskt med partners är därmed avgörande.

–  Eftersom en stabil koppling utgör basen för resten av flödet bidrar denna direkta tillgång ytterligare till verksamheters konkurrenskraft och effektivitet. Kommunikation mellananvändare, moln, servrar och partners är avgörande för allt från finansiella transaktioner till tekniska tjänster, men det kan vara både kostsamt och komplext att själv förvalta sin infrastruktur, säger Martin.

Balans mellan säkerhet och time-to-market

Till syvende och sist handlar digitala tjänster – även molntjänster – om fysisk hårdvara. Varje gång data överförs, exempelvis vid en transaktion, behöver hårdvaran kommunicera med annan hårdvara och ägna tid åt att kontrollera och säkra informationen. Är uppkopplingen då instabil riskerar man ökad latens och fördröjning innan säkerhetskontrollen hinner genomföras, något som kraftigt ökar risken för hackerattacker.

Finansiella aktörer behöver alltså hitta en balans mellan säkerhet och time-to-market. Time-to market är idag en viktig och avgörande aspekt för den digitala leveransen och för att vinna konkurrensfördelar. Duke Aschan säger att ett sätt att uppnå den balansen är att ha ökad access till molnpartners, som var och en hanterar ett moment i säkerhetskontrollen. Här har många fintech-aktörer redan påvisat sin styrka. I kombination med en mer övergripande nätverksstrategi, vilken inkluderar väl utbyggd grundinfrastruktur och datacenter, blir dessa samarbeten en nyckelfaktor för tillväxt och time-to-market.

Att finnas i ett uppkopplat colocation-datacenter där dina samarbetspartners redan finns etablerade ger försättningarna för att lyckas. Interxions datahallar erbjuder fysisk anslutning direkt i datacentret. I detta sammanhang blir colocation ett heltäckande och säkert alternativ, särskilt om man står i begrepp att skala upp sin verksamhet. 

– Colocation handlar inte enbart om outsourcing, utan en bra leverantör har ett rikt ekosystem av aktörer och moln hos sig. Detta blir särskilt värdefullt för de företag som vill skala upp och växa; i våra datacenter finns de partners, de verktyg och den kapacitet som behövs för att uppfylla compliancekrav, hantera allt större data lakes och nå ut med tjänster. Sammantaget kan man säga att colocation skapar nya möjligheter att göra affärer och stärker er konkurrenskraft, avslutar Duke.