Utan en stabil IT-arkitektur kan finansiella tjänster riskera att ställas inför en potentiellt systemisk risk

I takt med att fintech mognar och blir en del av den finansiella infrastrukturen anpassas möjligheterna till nya ansvarsområden: en stabil och motståndskraftig IT-arkitektur.

27 september 2021

Fintech växer från att vara en utmanare till att bli en integrerad del av finansbranschen. Miljoner människor anförtror redan sin ekonomi till startups. Tillräckligt många för att de ska utgöra en potentiell systemisk risk som måste beaktas.

”Tillsynsmyndigheter tittar allt mer på fintech på grund av dess signifikans som en faktor i det finansiella systemet”, säger William Fenick, Vice President for Enterprise på Interxion, ett Digital Realty-företag, och fortsätter "Detta har faktiskt potential att utvecklas till en systemisk risk för ett land, och därför håller tillsynsmyndigheterna ett vakande öga på detta.

Om ett strömavbrott eller en översvämning inträffar måste kunddata vara säkra. Och det är här Interxions colocation datacenter kommer in i bilden.

Att röra sig alltför snabbt och ovarsamt går inte alltid hem hos tillsynsmyndigheterna. Fintech måste ha verksamheten igång till varje pris – även i kristider. Just nu har fintechföretagen en bra förståelse för detta. Det innebär att de pressar sig själva till att utvecklas till mogna företag.

William Fenick, Vice President for Enterprise, Interxion: A Digital Realty Company

En trygg partner

Fintechområdet håller just nu på att institutionaliseras. Fintech och tillsynsmyndigheter förändras. Men Interxion behöver inte förnya sig. Etablerade finansiella institutioner som Saxo Bank och Nasdaq har i många år förlitat sig på sina colocation datacenter.

Under de senaste åren har dock allt fler framgångsrika och snabbväxande fintech-företag använt Digital Realtys globala datacenterplattform PlatformDIGITAL® för att leva upp till nya behov av en kritisk IT-infrastruktur. Ett av dem är svenska fintechföretaget Fidesmo.

”Vår största utmaning är att säkra betalningstransaktioner genom att certifiera och autentisera våra datalagringsmetoder”, förklarar Mattias Eld, VD för Fidesmo. ”Genom att arbeta med våra kunder som Mastercard och Visa, bestämde vi oss för att hitta en partner som kunde hjälpa oss att implementera en säker plattform som vida överträffade vår tidigare infrastruktur, vilken inte längre var tillräcklig för våra behov.”

Med Interxion fick de den kraftfulla branschstandard som deras kunder förväntade sig. Samtidigt ger colocation skalbarhet med direktanslutning till molnleverantörer som fintechföretagen behöver för att upprätthålla sin snabbhet och rörlighet.

Risker och anseende

En sak är att ha koll på efterlevnad och säkerhet i ursprungslandet, samtidigt som det är en helt annan utmaning att ta steget in på nya marknader.

"Fintech måste kombinera skalbarhet med regelefterlevnad, och med en infrastrukturpartner som samarbetar med tillsynsmyndigheter, som vi gör, blir internationaliseringen mycket mer sömlös. Att ta sig in på nya marknader är i sig en stor uppgift. Man vill inte snubbla på teknikaliteter, säger Fenick.

Stabil infrastruktur handlar dock inte bara om att efterleva bestämmelserna. När fintechföretag väl har lyckats bryta sig in på en marknad med en femprocentig marknadsandel vill de inte förlora anseendet och trovärdigheten på grund av undermåliga användarupplevelser.

"Tillsynsmyndigheternas sanktioner för bristande efterlevnad blir allt strängare, men risken för ett förlorat anseende kan göra ännu större skada. Att demokratisera en marknad med hjälp av smart teknik räcker inte om kunderna inte kan lita på tjänsten, säger Fenick.