Använd din fulla digitala potential

När organisationer inför ny teknik i sin IT-infrastruktur läggs två nya dimensioner till problemet: den första dimensionen har att göra med energifördelning; ny hårdvara är mycket mer energieffektiv per rackenhet. Detta innebär att det krävs mer och mer energi för ett enda rack, och i extrema fall krävs mer än 100 kWh per rack. Om företag driver egna datacenter är dessa oftast inte konstruerade för att hantera energibelastningar av den här storleksordningen.  

Den andra dimensionen gäller det som allmänt kallas "Data Gravity". För att kunna leverera värde till slutanvändarna måste organisationer ha delar av sina tillämpningar och data i nära anslutning till kunder, leverantörer, partner, internet och leverantörer av molntjänster. Denna närhet garanterar att tjänstekvaliteten är acceptabel. Eftersom allt fler organisationer behöver placera sina data nära varandra uppstår "Data Gravity Centers".  

Företagens IT-infrastrukturteam måste nu hantera ny teknik, energiförsörjning och Data Gravity, för att inte tala om de nya expertområden som behövs för att bygga upp det privata molnet på plats och samtidigt ta reda på hur man kombinerar privata och offentliga moln till en flexibel och smidig hybridmolnmodell.  

Lösningsarkitekter

Med Digital Realtys team för lösningsarkitekter kan vi stödja organisationers IT-arkitekter. Detta team kombinerar kunskap och erfarenhet inom IT-infrastruktur, nätverk, moln och säkerhet med Digital Realtys kärnvärden energi och datatillstånd. De förstår de nya privata molnteknikerna och hur man ansluter företag till datatyngdpunktscentren.   

Företaget bedömer om deras datacenter är lämpliga för ändamålet. Kommer det att vara möjligt att köra deras vattenkylda AI-arbetsbelastningar där? Kommer det att vara möjligt att ha anslutningar med låg latenstid till sina tjänsteleverantörer? Vilka investeringar skulle behövas för att uppgradera eller bygga om sina egna datacenter? Skulle det ens vara meningsfullt? Ska man investera miljoner i ett högteknologiskt fastighetsbygge när det är omöjligt att förutsäga var IT-infrastrukturkapaciteten fysiskt kommer att finnas om fem år?  

Undvik fallgropar och få en kvalificerad bedömning 

Digital Realty Lösningsarkitekts Team är rådgivare som kan ta med sig lösningar och bästa praxis från datacenter- och anslutningsvärlden till dina diskussioner om IT-infrastruktur. De tar med sig sin erfarenhet, kunskap, referensarkitekturer och användningsfall som de har sett andra kunder i liknande situationer. På så sätt kan din organisation undvika fallgropar och få en välgrundad bedömning av vad du ska göra härnäst med din IT-infrastruktur. Att bygga privata moln och säkra rätt platser och anslutningar kommer att baseras mer på fakta än på spekulationer.