Dedikerad till Netto Noll datacenter 2030

Dagens datacenter har blivit själva hjärtat i den digitala ekonomin. Dessa verksamhetskritiska miljöer är mycket mer än de gamla datahallarna för datalagring och bearbetning. De är portar till framväxande nya marknader och digitala plattformar från vilka företag kan utöka sin räckvidd för att ansluta till alla aspekter av våra digitala liv.

Sådana utvecklingar kräver en kombination av energieffektiva tekniker som stödjer krav på både hållbarhet och motståndskraft, och säkra IT-plattformar som kan hantera otroliga mängder realtidsdata.

21 december 2021

Under pandemin har vi fortsatt att lösa globala täcknings-, kapacitets- och anslutningsbehov för företag av alla storlekar genom PlatformDIGITAL® – vår anpassade globala plattform som förenklar åtkomst till colocation- kapacitet och interkonnektivitet genom en enda datacenter-partner med skräddarsydda infrastrukturinstallationer och kontroller.

Vi är engagerade i pågående ansträngningar som gynnar klimatet och vi strävar efter att leda den globala datacenterindustrin inom hållbar miljöprestanda.

Vår Chief Data Center Technology and Engineering Officer, Lex Coors, har delat viktiga insikter med Data Center Magazine angående vår globala strategi för att bekämpa klimatförändringar och företagets engagemang mot nettonolldatacenter till 2030.

Lex Coors har nyligen uppmärksammats för sin omfattande service till datacenterindustrin och vann DCD Outstanding Contribution to the Data Center Industry Award.