Den 10-åriga innovationsresan som har kvantifierat den explosiva tillväxten av företagsdata

Dave McCrory, VP Growth

Kategoriger

2 december 2020

2010 blev det för mig, som en del av Dell DCS, uppenbart att skapandet och insamlingen av data var en trend värd att undersöka. Allteftersom forskningen gick framåt, ledde nya lösningar till en större fråga:

Vad händer när källorna som skapar data och datainsamlingarna börjar växa och interagera?

Svaret börjar med att se data som en planet eller ett objekt med tillräcklig massa. I takt med att data bygger upp massa kommer den sannolikt att locka till sig ytterligare tjänster och applikationer. Detta är samma effekt som tyngdkraften har på föremål runt en planet.

Datagravitation (substantiv) * da·ta grav·i·ta·tion

Effekten som attraherar stora datamängder eller mycket aktiva applikationer/tjänster till andra stora datamängder eller mycket aktiva applikationer/tjänster, på samma sätt som gravitationen attraherar planeter eller stjärnor

Smarta företag borde försöka utnyttja effekten av datatillväxt och attraktion i molnet. De flesta stora företag inser dock inte hur snabbt deras data växer.

De kände inte heller igen hur många saker som genererar aktiviteter för att skapa data, till exempel:

  • Sensorer
  • System
  • Medarbetare
  • Kunder
  • Applikationer/tjänster som samverkar med dem

Alla dessa element måste fungera så snabbt, effektivt och säkert som möjligt. För att göra detta krävs att man finns nära källor till dataskapande, bearbetning, aggregering och utbyte samt förädling. Företag kan inte förvänta sig optimala resultat av stora mängder data som finns i långsamma nätverk långt borta.

Om man arbetar med stora datamängder och/eller hög nivå av bearbetningsaktivitet måste de andra delarna i systemet flyttas närmare dem.

Vad är det som förstärker datagravitationen?

Det är inte längre programvara som tar över världen: det är data. Och den kommer att fortsätta att göra det under överskådlig framtid. Det finns fem makrotrender som ökar datagravitationen:

;
Enterprise Data Stewardship

Förvaltning av företagsdata

 

Företaget håller snabbt på att bli världens dataförvaltare

År 2025 kommer 80 procent av all data att finnas i företag

Mängden data som måste sammanställas och lagras ökar

Mergers & Acquisitions

Sammanslagningar och förvärv

 

Globalisering driver företagssammanslagningar och förvärv för att kunna expandera

Sammanslagningar och förvärv förväntas 2021 att återgå till samma volymer som innan pandemin

Antalet datakällor som utbytet data ökar

Digital-Enabled Interactions

Digitala interaktioner

 

Öka digitaliseringen av företagens arbetsflöden

Digitala interaktioner är dubbelt så viktiga som fysiska interaktioner

Ökar företagets volymer av datautbyte globalt

Data Localization

Lokalisering av data

 

Utvecklingen av lagar och regler som kräver lokal datalagring

År 2022 kommer 87 procent av IT-cheferna att behöva lokala kopior av kund- och transaktionsdata för regelefterlevnad

Företag ökar antalet platser som används för dataaggregering 

Cyber-Physical

Cyberfysik

 

Integrering av fysiska och digitala säkerhetssystem för att förbättra företagens IT-säkerhet

År 2023 ska 70 procent av säkerhetsprodukterna integrera IT-OT-IOT-system

Ökar typerna och volymerna av skapande och utbyte av data

Dessa faktorer blir en perfekt storm för denna explosion av data. Datagravitationen hämmar företagens prestanda, orsakar säkerhetsproblem och ökar kostnaderna. Allt kompliceras dessutom ytterligare av regelkrav och andra artificiella begränsningar. Datagravitationen innebär att fysikens lagar och IT-avdelningar korsas och bildar en proxyserver för en ny tidsålder av affärsarkitekturer som företagen måste använda och tjänsteleverantörer pressas att stödja.

Under de senaste åren har jag kontinuerligt undersökt, testat och justerat en formel och metod för datagravitation som kan hjälpa till att förklara hur intensiv datagravitationen är. När jag väl hade grunden för formeln (massan gånger aktiviteten) visste jag att jag äntligen kunde börja kvantifiera saker som jag inte tidigare kunde.

Varför Digital Realty?

Jag är dataarkitektur- och strategikonsult, och började nyligen att arbeta med Digital Realty som kund. Jag insåg snabbt att vi delade samma vision för framtiden – en vision där datagravitationen påverkar all hybrid-IT-infrastruktur.

Jag blev tidigare i år en i deras team och började på heltid att vidareutveckla denna vision. Det var ett viktigt steg i min 10-åriga resa med intensiv forskning om insamling, tillväxt och aktivitet av privat datautbyte.

Jag började på Digital Realty tack vare deras framåttänkande syn på den digitala ekonomin. Detta inkluderar att vilja bygga colocation- datacenter globalt för att tillhandahålla en säker, neutral mötesplats för företag och tjänsteleverantörer att placera deras infrastruktur i närheten av varandra men fortfarande åtskilda. Som den största globala leverantören av colocation-datacenter har de en unik utgångspunkt för hur teknisk infrastruktur byggs, driftsätts och drivs. Tillsammans valde vi en aktiv roll för att förstå effekterna av datagravitationens intensitet och konsekvenserna av ny affärsarkitektur som drivs av digital omvandling.

 

Presentation av Data Gravity Index DGx™ 1.0

Ända sedan jag började jobba på Digital Realty har jag arbetat med det som hittills var ett hemligt projekt kallat The Data Gravity Index DGx™ 1.0. Det är något som jag menar är ett viktigt steg. Nu har datagravitationen en metodik, en patentsökt formel och ett mönster som kan tydas. Det är första gången som datagravitationen mäts och kvantifieras för 2000 av världens ledande företag.

 

Vad erbjuder Data Gravity Index DGx?

  • Data Gravity Index DGx ger insikt i hur snabbt data kommer att växa och konsumeras under de kommande fem åren och vad allt detta innebär för Forbes Global 2000.
  • Det ger en datagravitationspoäng för 21 globala städer och hjälper företag att inse konsekvenserna av skapande, sammanställning och privat utbyte av företagsdata.

För att effektivt tillhandahålla den första mätningen och kvantifieringen av datagravitationen för världen 2000 största företag har vi ägnat 12 månader åt sammanföra forskning från flera olika tongivande källor. Dessutom genomförde vi en omfattande undersökning av orsak och verkan. Till slut kunde vi utveckla en formel för att mäta, kvantifiera och fastställa konsekvenserna av företagens explosiva datatillväxt.

Beräkning av datagravitation kräver en metod som inkluderar datamassa, dataaktivitet, bandbredd och latens. Data Gravity Index DGx™ implementerar en patentsökt formel som kvantifierar och förutsäger det kontinuerliga skapandet av data över 21 storstadsregioner globalt.

Beräknat i gigabyte data per sekund ger poängen en relativ siffra för att mäta dataskapande, dataaggregering och databehandling. Den tar hänsyn till flera attribut hos företagen, bland annat:

  • Företagssegmentdata (bransch, antal anställda, intäkter, plats och företagsenhet)

  • Tekniska data (IT-investeringar, föredragna leverantörer, distribution av nätverkstrafik, nätverks-PHP:er, datacenter-PIP:er och moln-PIP:er)

  • Branschriktmärken (dataöverföringshastighet, latens efter åtkomstmetod, användartyp, plats, applikationstyp, tillväxthastighet, molnanvändning, nätverkstjänster, distribuerade tjänster, datateknik, klienter, användarenheter och användningsfall för applikationer)

Vad behöver företag göra?

Datagravitationen tvingar fram en ny datacentrerad arkitektur som inverterar trafikflödet för att ge användare, nätverk och moln privata företagsdata. Med denna nya arkitektur tas datagravitationshinder bort och nya funktioner frigörs.

För de 2000 företagen innebär datagravitationen att colocation-datacenter behöver lyftas till en helt ny nivå. Det måste vara en säker, neutral mötesplats för att samlokalisera privat placering av data som är sammankopplad med offentliga tjänster, användare, partners, anställda och enheter globalt.

Vad behöver tjänsteleverantörer göra åt datagravitationen?

Ingen bransch är immun mot de störningar och hinder som skapas av dataflöden. När man till exempel tänker på vad säkerhets- och latensproblem kan göra för hälso- och sjukvårdssektorn och finansbranschen är det inte svårt att föreställa sig hur stor skada den orsakar.

Vårt initiativ för att ta itu med datagravitationen gör det möjligt för oss att hjälpa tjänsteleverantörer att uppnå konkurrensfördelar. Nyckeln är att placera sina kunskaper intill företagsdata vid olika platser i verksamheten. Genom att samarbeta med en datacenterleverantör som oss kommer de att kunna få direktanslutningar som ger deras data kapacitet.

 

Vad händer härnäst?

Även om det är glädjande att få en förståelse för datagravitation och tillämpa den för att hjälpa globala företag och tjänsteleverantörer, är jag stolt över att få arbeta med teamet på Digital Realty för att kontinuerligt förbättra våra insikter och initiativ i detta genombrott.


Data Gravity Index DGx 1.0 kommer att uppdateras precis som programvara, i mindre och större releaser: 1.X-releaser kommer att bestå av större releaser och X.1-releaser kommer att vara mindre releaser. Mycket mer kommer i takt med att saker och ting fortsätter att utvecklas inom datagravitationen. Med Data Gravity Index DGx kan vi erbjuda en grund för företag att skapa strategier, bygga och planera för ett snabbt och föränderligt affärslandskap, där data är verksamhetens livsnerv. Du får gärna ladda ner den här första rapporten, dyka rakt ned i megatrenden och berätta vad du tycker.

Data Gravity Index Download

1. IDC #US44413318, Data Age 2025, The Digitization of the World From Edge to Core, November 2018
2. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter June 16, 2020
3. McKinsey, B2B Decision Maker Pulse Survey, April 2020
4. 451 Research , Infrastructure Imperative – IT Leader Survey, November 2019
5. Gartner, Emerging Technology Analysis- Cyber-Physical Security. ID: G00726994
6. 451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020.
Capacity measured in terms of both the number of datacenters and operational square footage.