Hållbarhet inom finansiella tjänster: Vidta åtgärder genom datacentrerad IT-infrastruktur

Trycket är högt. Ledare och investerare inom finansiella tjänster möter den perfekta stormen, när det gäller miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsstandarder (ESG) och den ökande offentliga inriktningen mot hållbar medvetenhet. 

William Fenick, Vice President, Enterprise Verticals

Hållbarhet har blivit ett tvingande evenemang för branschen. Investerare och aktivister granskar företag ännu mer, när det gäller att finansiera företag med stora utsläpp. Den snabba globala datatillväxten har bidragit starkt till ökningen av datorkraft, till stor del på grund av produkter och tjänster, i vilka funktioner för artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) utnyttjas. Detta har lett till, att det finns strikta ESG-branschförordningar på plats för att vara till hjälp med att kompensera koldioxidutsläpp, spara energi och bevara naturresurser. 

Verkställande direktörer och styrelsemedlemmar i företag inom finansiella tjänster måste vidta åtgärder nu för att möta ESG-kraven direkt, om de inte redan har gjort det. Datacentrerad IT-infrastruktur och ESG-anpassad, miljövänlig datacenterplanering bör vara centrala komponenter i företagets övergripande klimatåtagande och affärsstrategi framöver. 

På detta sätt ser företagsledare och högre chefer inom finansiella tjänster redan fördelarna med att prioritera hållbarhet, drivet av: 

  • Återkoppling från aktieägare och kunder om ESG-strategier
  • Kundens förväntningar och preferenser när det gäller miljövänliga metoder
  • Robust reglering på alla myndighetsnivåer, särskilt inriktad mot att minska koldioxidutsläppen
  • Affärstryck för att förbli relevant på en konkurrensutsatt marknad
  • Varumärkespositionering och differentiering inom branschen

Avkastningen på investeringar i hållbarhet sträcker sig till mer än bara medmänsklighet och goodwill – den har också påtagliga ekonomisk fördelar. Enligt undersökningar från Forrester Analytics har företag som betonar hållbarhetsinitiativ ett mer gynnsamt slutresultat, stärkt av ökad kundtillfredsställelse och av att fler medarbetare stannar kvar.

Undersökningar visar också att företag inom finansiella tjänster, som anammar hållbara affärsmodeller har möjlighet att ta över värdebaserade kunder. Detta är viktigt i en tid då konsumenter i alla åldrar är mer medvetna om företagens ansträngningar att ta socialt ansvar. Detta leder till, att de är mer benägna att välja företag som hjälper lokala samhällen, behandlar sina anställda väl eller minskar sin miljöpåverkan.

För organisationer inom finansiella tjänster som vill höja sitt varumärke, sin branschdifferentiering och aktiekursen genom en strategi som bygger på hållbarhet, går det längre än vad som är djärva anspråk på ett engagemang för hållbarhet.  Det är också nödvändigt att implementera datacentrerad hybrid-IT-infrastruktur, som möjliggörs av en fokuserad inriktning mot förnybar energi, energieffektivitet och hållbarhetsinitiativ för leveranskedjan.

De kommer att behöva datacenterpartner med en ändamålsenlig lokal närvaro och med en global plattform, som tillhandahåller infrastruktur, teknik och resurser för att uppfylla föränderliga affärskrav och med flexibiliteten att anpassa sig till föränderliga hållbarhetsmål och krav.
Så här kan rätt datacentrerad hybrid-IT-infrastruktur stödja hållbarhetsarbetet och målen för företag inom finansiella tjänster och viktiga IT-arkitekturöverväganden.
 

Tillväxt och konkurrens

När företag omorganiserar sin verksamhet och återhämtar sig från effekterna av COVID-19, beräknas marknaden för finansiella tjänster växa till 28,5 biljoner USD 2025 med en kapitaliserad ränta på 6 % per år.

Mellan en fjärdedel och en tredjedel av konsumenterna tar hänsyn till värden i valet av leverantörer av finansiella tjänster. Nästan 70 % av de välinformerade och motiverade konsumenterna planerar att öka sina ansträngningar på ett föregripande och medvetet sätt identifiera varumärken som arbetar för att minska sin miljöpåverkan, och 61 % söker efter energieffektiva märken när de gör inköp. Företag inom finansiella tjänster, som kan visa att de både delar samma sociala och miljömässiga värderingar och faktiskt verkar utifrån dem, kommer att bli tydliga vinnare i kampen om att locka nya kunder och behålla lojaliteten hos befintliga värdebaserade kunder.

För organisationer inom finansiella tjänster, som betonar energieffektivitet och ett mindre koldioxidavtryck, är det viktigt att samarbeta med leverantörer som har en solid hållbarhetsstrategi och som kan erbjuda kostnadseffektiva val av gröna datacenter.

Interxions och Digital Realtys datacenter är designade efter branschledande PUE (power usage effectiveness) samtidigt som den kräver mindre mängd byggnadsmaterial. Vi använder förnybara energikällor och återvunnet vatten samt tar vara på spillvärme från våra hallar på de platser där det är möjlighet. Våra datacenter har också en mängd högeffektiv maskinvara, kylteknik och programvarudefinierad drift för att maximera effektiviteten medan de minskar sin miljöpåverkan. 

Exponentiell datatillväxt 

Med hundratals miljoner finansiella transaktioner, som genomförs i finansvärlden varje dag, skapar, konsumerar och driftsätter finansbranschen redan nästan oberäkneliga mängder data.
Enligt Data Gravity Index™ förväntas bankväsendet och företag inom finansiella tjänster till G2000-företag öka sin datagravitationsintensitet med en beräknad sammanlagd årlig tillväxttakt (CAGR) på 146 % till 2024. Detta rankas högst bland de sju olika G2000-branscherna i indexet.

Oförmågan att känna igen och hantera den exponentiella ökningen av datavolymer, barriärerna i den datacentrerade infrastrukturen och konsekvenserna för säkert datautbyte kommer att få mycket påtagliga konsekvenser för företag inom finansiella tjänster, när det gäller energiförbrukning, ökande kostnader och minskade marginaler – vilket troligen kan och kommer att inträffa samtidigt.

Cyber- och datasäkerhetsrisker

Att hantera växande datavolymer innebär också en ökad risk för dataförlust eller dataförvanskning till följd av ihållande cyberbrott eller strömavbrott.
Enligt Boston Consulting Group (BCG)  är det 300 gånger mer sannolikt att företag inom finansiella tjänster drabbas av en cyberattack än företag i andra branschsegment. 

För att minimera risker, behöver finansiella tjänsteföretag en global plattform som fungerar överallt och vid behov, förstärkt med realtidsunderrättelser för att på bästa sätt betjäna kunder, partner och anställda via digitalt aktiverade verksamhetspunkter. För att möjliggöra detta krävs en datacentrerad infrastrukturarktitektur, som är utformad för att hantera datagravitationen, säkra data nära kunden, genomdriva dataföljsamhet och är konstruerad för artificiell intelligens (AI).

Läs mer om våra miljö- och hållbarhetsstrategier
Ladda ner Digital Realty 2020 Environmental, Social and Governance Report.
Läs mer om  "Science-Based Target Initiative" för minskade koldioxidutsläpp till 2030. 

Denna blogg är en förkortad svensk version. För att läsa bloggen i sin helhet på engelska, klicka här