Öppna upp för datadrivna strategier och optimera datautbytet hos finansiella tjänsteföretag

Tony Bishop, SVP, Platform, Growth & Marketing

Den snabbt föränderliga digitala ekonomin reformerar finansiella tjänsteorganisationer samtidigt som de förändrar hur de skapar och levererar värde. I processen skapar, bearbetar och lagrar företag mer information än någonsin tidigare, vilket leder till en explosion av data, följt av en accelererande digital omvandling. Trots utmaningar det skapar är det av yttersta vikt att inse att allt kan utnyttjas till:

 • Förbättra kundupplevelsen
 • Öka marginalerna och konkurrensfördelarna
 • Utöka tillväxtmöjligheterna

Dessa bör vara viktiga funktioner i alla branscher, men de är verksamhetskritiska för aktörer i finansbranschen.

Vad behöver du i finansbranschen göra för att uppnå dessa mål i en era av explosiv datatillväxt och accelererad digital omvandling?

Du måste tänka om och förnya din IT-infrastruktur för att fokusera på att optimera datautbytet.

Datagravitationens intensitet tvingar fram ett fundamentalt skifte i IT-infrastrukturens arkitekturstrategi inom finansbranschen

De massiva datamängder som genererades inom branschen, särskilt efter pandemin, orsakade ett enormt hopp (nästan dubbelt så stort som de som rapporterades av företag som säljer konsumentprodukter) i digital acceleration, enligt en undersökning från 2020 av McKinsey.

Vi genomförde vår egen forskning, den bygger på en global databas och mäter, kvantifierar och prognostisera den ökande intensiteten i företagens dataskapande livscykel och dess inverkan på IT-infrastrukturen. Det är en megatrend som kallas Data Gravity och som fortsätter att förstärkas i explosiv takt inom finansbranschen.

Ta nu den megatrenden och kombinera Data Gravity med accelerationen av den digitala omvandlingen, och finansiella tjänsteföretag brottas med en rad betydande utmaningar, bland annat:

 • Tillväxt och konkurrens - fortsatt pressade marginaler, mål för datainsamling och FinTech-konkurrenter
 • Komplexitet och cyberrisk - ändrade kundpreferenser och växande bedrägeriförluster
 • Regelverk och efterlevnadskrav – ökad reglering, datacentrerade regler och oavhängiga cyberhot
 • Sammanslagningar och förvärv – skalfördelar genom konsolidering, diversifiering i verksamhetsgrenar och förvärv

Oavsett om det gäller detaljhandel och bankverksamhet, värdepappershandel och investmentbanker (IB), förmögenhets- och kapitalförvaltning eller försäkringsverksamheter är en förändring av infrastrukturstrategin som fokuserar på att optimera datautbyte nyckeln till:

 • Hantera utmaningar med datagravitation
 • Säkra känslig information
 • Säkerställer krav på regelefterlevnad för data
 • Optimera AI-baserade funktioner
 • Minska riskerna
 • Sänkta kostnader
 • Ökade intäkter

Optimering av datautbyte bidrar till att skydda och betjäna kunder för finansiella tjänsteföretag

Datagravitationen hämmar inte bara företagens arbetsflödesprestanda och ökar kostnaderna, utan skapar också nya säkerhetsproblem som kompliceras ytterligare av lagkrav och andra artificiella begränsningar.

IT-chefer och beslutsfattare på banker, kreditinstitut och andra finansiella institutioner behöver kunna leda en effektiv datacentrerad strategi som samlar in, bearbetar och kopplar ihop data med alla relevanta affärsområden.

Effekter, möjligheter och utmaningar inom olika sub-sektorer i finansbranschen:

Handel och bankverksamhet

Image 4

Hur kan jag erbjuda en bättre bankupplevelse samtidigt som jag erbjuder kundsekretess och AI-baserade krediter och skydd mot bedrägerier?

Genom att skapa en datacentrerad arkitektur som optimerar datautbytet kan verksamheter n fördelar som:

 • Erbjuda en konkurrenskraftig bankupplevelse
 • Säkra data nära kunden
 • Med hjälp av AI-lösningar tidigare detektera risk och bedrägeri
 • Upprätthåll lokala krav på regelefterlevnad för data

Värdepappershandel och investmentbanker

Image 4

Genom att optimera datautbytet i värdepapper, handel och för investmentbanker kan företag:

 • Skapa konkurrenskraftiga handelsstrategier
 • Säkra dataintegration med tredje part
 • Ge lokal karaktär åt AI-baserade investeringsbanksinteraktioner
 • Upprätthålla och möta lokala regler -och efterlevnadskrav för data

Förmögenhets- och kapitalförvaltning

Image 4

Även denna sub-sektor står inför utmaningar med AI/maskininlärning och datautbyte. Med en optimerad strategi och arkitektur för datautbyte kan företag dra nytta av alla fördelar som övriga sektorerna inom finansbranschen, samtidigt som man tillhandahåller en rådgivande erfarenhet som skiljer dig från konkurrenterna..

Försäkringsbranschen

Image 4

Detta är naturligtvis en annan sektor som är starkt beroende av berikade kundupplevelser samtidigt som de måste skydda data. Det är även troligt att AI används som en del av riskhanterings- och försäkringsprocesser..

Utmaningarna med en traditionell arkitektur kommer att påverka skapandet och användningen av data i alla kanaler, möjligheterna till datautbyte, AI/maskininlärning och möjligheterna att bedriva sin verksamhet globalt. Faktum är att fram till 2024 beräknas G2000-företag i försäkringsbranschen stå inför en ökning av datagravitationens intensitet som förväntas ha ökat med en sammanlagd årlig tillväxt på 143 procent globalt.

För att optimera datautbytet krävs en genomgripande affärsplattform som fungerar allmänt och på begäran, kompletterad med realtidsintelligens för att på bästa sätt betjäna kunder, partner och medarbetare genom digitalt aktiverade interaktioner tvärs över alla kanaler, affärsfunktioner och närvaropunkter.

Att övervinna utmaningarna med digital transformation och hinder för datagravitation

”Pervasive Datacentre Architecture (PDxTM) Optimising Financial Services Data Exchange Solution Brief” fokuserar på datadriven digital omvandling och hur företag kan omvandla data till att bli en strategisk tillgång.

Ladda ned ditt exemplar av den nya sammanfattningen av Optimising Financial Services Data Exchange Solution för att läsa mer.