Sekretessrättigheter för invånare i Kalifornien

Sekretesspraxis

California Residents | Cookie Notice | Data Requests | Digital Realty Sub-Processor List | Data Processing Agreement | Acceptable Use Policy

Om du är bosatt i Kalifornien, enligt definitionen i Kaliforniens lag, har du vissa rättigheter enligt California Consumer Privacy Act från 2018 ("CCPA") angående den personliga information som företag har samlat in om dig. Detta inkluderar rätten att begära att få veta vilka personuppgifter vi lagrar om dig eller radering av dina personuppgifter under vissa omständigheter, såväl som rätten att anmoda ett företag att sluta sälja dina personuppgifter. Digital Realty säljer inte din personliga information i utbyte mot någon ekonomisk ersättning, men vi delar din personliga information för andra ändamål som kan anses vara en "försäljning" enligt definitionen av CCPA. Var medveten om att det kan finnas omständigheter där vi kan dela information med andra även om du instruerar oss att sluta "sälja" din personliga information, som tillåts enligt CCPA.

Du kan hitta kategorierna av personlig information som vi samlar in, källorna från vilka vi kan samla in din personliga information och affärsändamålen för sådan datainsamling i vår sekretesspraxis. Vår sekretesspraxis täcker även ytterligare avslöjande om din personliga information som CCPA kräver att vi tillhandahåller dig.
 

Invånare i Kalifornien väljer bort försäljning av personlig information

Cookie-inställningar

När du använder Digital Realty-webbplatser kan våra auktoriserade partners använda cookies och liknande teknologier för sina egna syften. Denna aktivitet kan kvalificera sig som en "försäljning" enligt CCPA. Du kan hantera dina val genom att klicka på länken "Cookieinställningar" ovan för att tillåta eller förhindra sådan användning. Beroende på dina val kan vi under de senaste tolv månaderna ha "sålt" information till auktoriserade partner i följande kategorier som definieras av CCPA: identifierare som IP-adresser och cookies, internetaktivitetsinformation som relaterar till din interaktion med våra webbplatser och slutsatser om dina preferenser.

Begäran om att få veta eller radera dina personuppgifter

Du kan använda länken ovan för att utöva dina rättigheter enligt CCPA.

Senast uppdaterad: 3 maj 2022