Cloud Connect (Technical)

Företag flyttar större mängder kritisk data till molnet och det skapar ett behov av tillförlitliga och säkra förbindelser till molnet. Interxions Cloud Connect-plattform gör att du kan etablera privata direktanslutningar till multipla moln (CSP) via en enkel anslutning och reducerar därmed komplexiteten med att behöva hantera flera fysiska förbindelser.