Så kan Interxions datacenter stärka bli en möjliggörare för IT-tjänsteleverantörer

I takt med att kundernas krav ändras förändras även sättet som man tillhandahåller tjänster. Med allt större fokus på hybrida IT-modeller, molnet och managed services behöver serviceleveransen optimeras, inte bara för att skapa kostnadseffektivitet utan för att uppnå förbättrad prestanda, ökad flexibilitet och bättre förbindelser.

Interxions uppkopplade colocation-tjänster kan stödja både dig och dina kunder i er digitala transformation. Ladda ner vårt faktablad om inspireras hur din datacenter-partner kan hjälpa dig att blir mer konkurrenskraftig samtidigt som du följer de högsta internationella branschstandarderna för säkerhet och lever upp till compliance-krav.