Hur ser resultatet av Data Gravity-index ut runt om i världen?

Data Gravity Index™ – det första i sitt slag – mäter, kvantifierar och fastställer effekterna av företagens explosiva datatillväxt. Ladda ned den här sammanställningen och ta del av en visuell kartläggning som omfattar datagravitationens intensitet för de 21 största globala storstadsregionerna och prognoser för 2024, per region, stad och bransch.

Infographic Preview